Studie- och yrkesvägledare

Ny väg till vägledning!
Information för dig som studie- och yrkesvägledare och vad studerande ska lära sig på fordons- och transportprogrammet.
Beställ informationsmaterial!
Hämta hem information om motorbranschen på elva olika språk.

Här kan du, som är studie- och yrkesvägledare (SYV), hitta det som vi, MYN/LYN, hoppas är intressant för dig och de elever du ska vägleda. Det finns nämligen många möjligheter för den som väljer en fordonsteknisk utbildning på gymnasie- eller vuxennivå.

Vårt huvuduppdrag är att arbeta med information om motorbranschens yrken. Därför har vi tagit fram material att låna och rekryteringsbroschyrer att beställa. Det mesta är gratis.

Karriärvägar i motorbranschen - klicka på bilden, så förstoras den.

Karriärvägar i motorbranschen – klicka på bilden, så förstoras den.

Motorbranschens rekryteringsbehov i länen

Vill du veta hur stort rekryteringsbehovet är på de sex fordonstekniska yrkena i ditt län? Gå då in och kolla på: Tempen på motorbranschen.

Om Motorbranschen på elva olika språk

Information om Motorbranschens finns förutom på svenska även på tio andra språk: engelska, arabiska, persiska, polska, ryska, spanska, bosniska, kroatiska, serbiska och somaliska. Läs mer

För studie- och yrkesvägledare med utlandsfödda sökanden.

Saknar du något? Hör gärna av dig om du efterfrågar information som du inte hittar här.