MYN:s årliga mätning av rekryteringsbehovet i motorbranschen visar på ett växande behov. I jämförelse med föregående års mätning visar rapporten Tempen på motorbranschen att rekryteringsbehovet växt med 5 procent till totalt ca 5 800 personer under den kommande treårsperioden.

Att mäta motorbranschens rekryteringsbehov är viktigt men minst lika viktigt är att berätta det för omvärlden. MYN satsar därför stort på att få ut budskapet om motorbranschens rekryteringsbehov i media.

– Årets undersökning visar tydligt att branschen erbjuder goda möjligheter till jobb för ungdomar, med bra löner och villkor. Mot bakgrund av branschens stora rekryteringsbehov är det ett problem att allt färre ungdomar väljer utbildningarna inom gymnasieskolans fordons- och transportprogram. Samtidigt visar en nyligen publicerad rapport från Skolverket att elever från fordons- och transportprogrammet har högst etableringsgrad på arbetsmarknaden bland alla gymnasieprogrammen. Utmaningen framgent är att minska matchningsproblematiken, säger Caj Luoma, verksamhetschef Motorbranschens yrkesnämnder.

Tempen på länen för 2017

Kolla och jämför rikets temp mot ditt läns resultat!
I både motorbranschbarometern och rekryteringsbehovet finns länsresultaten för respektive län.

Tempen på:

 • Sveriges motorbranschbarometer
  Sveriges rekryteringsbehov
  Tempen på motorbranschen 2017 – broschyr
  ———————————

Känn tempen på motorbranschen i Blekinge län.

 • Blekinges motorbranschbarometer
  Blekinges rekryteringsbehov
 • Dalarnas motorbranschbarometer
  Dalarnas rekryteringsbehov
 • Gotlands motorbranschbarometer
  Gotlands rekryteringsbehov
 • Gävleborgs motorbranschbarometer
  Gävleborgs rekryteringsbehov
 • Hallands motorbranschbarometer
  Hallands rekryteringsbehov
 • Jämtlands motorbranschbarometer
  Jämtlands rekryteringsbehov
 • Jönköpings motorbranschbarometer
  Jönköpings rekryteringsbehov
 • Kalmars motorbranschbarometer
  Kalmars rekryteringsbehov
 • Kronobergs motorbranschbarometer
  Kronobergs rekryteringsbehov
 • Norrbottens motorbranschbarometer
  Norrbottens rekryteringsbehov
 • Skånes motorbranschbarometer
  Skånes rekryteringsbehov
 • Stockholms motorbranschbarometer
  Stockholms rekryteringsbehov
 • Södermanlands motorbranschbarometer
  Södermanlands rekryteringsbehov
 • Uppsalas motorbranschbarometer
  Uppsalas rekryteringsbehov
 • Värmlands motorbranschbarometer
  Värmlands rekryteringsbehov
 • Västerbottens motorbranschbarometer
  Västerbottens rekryteringsbehov
 • Västernorrlands motorbranschbarometer
  Västernorrlands rekryteringsbehov
 • Västmanlands motorbranschbarometer
  Västmanlands rekryteringsbehov
 • Västra Götalands motorbranschbarometer
  Västra Götalands rekryteringsbehov
 • Örebros motorbranschbarometer
  Örebros rekryteringsbehov
 • Östergötlands motorbranschbarometer
  Östergötlands rekryteringsbehov