MYN:s årliga mätning av rekryteringsbehovet i motorbranschen visar på ett växande behov. I jämförelse med föregående års mätning visar rapporten Tempen på motorbranschen att rekryteringsbehovet växt med 5 procent till totalt ca 5 800 personer under den kommande treårsperioden.

Att mäta motorbranschens rekryteringsbehov är viktigt men minst lika viktigt är att berätta det för omvärlden. MYN satsar därför stort på att få ut budskapet om motorbranschens rekryteringsbehov i media.

– Årets undersökning visar tydligt att branschen erbjuder goda möjligheter till jobb för ungdomar, med bra löner och villkor. Mot bakgrund av branschens stora rekryteringsbehov är det ett problem att allt färre ungdomar väljer utbildningarna inom gymnasieskolans fordons- och transportprogram. Samtidigt visar en nyligen publicerad rapport från Skolverket att elever från fordons- och transportprogrammet har högst etableringsgrad på arbetsmarknaden bland alla gymnasieprogrammen. Utmaningen framgent är att minska matchningsproblematiken, säger Caj Luoma, chef Utbildning och Arbetsmarknad på Transportföretagen.

Tempen på länen för 2017

Kolla och jämför rikets temp mot ditt läns resultat!
I både motorbranschbarometern och rekryteringsbehovet finns länsresultaten för respektive län.

Tempen på (uppdateras löpande):

Känn tempen på motorbranschen i Blekinge län.