tempenMYN:s årliga mätning av rekryteringsbehovet i motorbranschen visar på ett växande behov. I jämförelse med föregående års mätning visar rapporten Tempen på motorbranschen att rekryteringsbehovet växt med 10 procent till totalt ca 5 500 personer under den kommande treårsperioden.

Att mäta motorbranschens rekryteringsbehov är viktigt men minst lika viktigt är att berätta det för omvärlden. MYN satsar därför stort på att få ut budskapet om motorbranschens rekryteringsbehov i media.

– I år genererade lanseringen av Tempen på motorbranschen ca 60 tidningsartiklar över hela landet till ett uppskattat mediavärde om 6,3 miljoner kronor. Vi hoppas att detta bidrar till att skapa ett intresse för att söka arbete i motorbranschen men även att generera politiska satsningar som är positiva för vår bransch, säger Caj Luoma, ordförande för MYN.

Tempen på länen för 2016

Kolla och jämför rikets temp mot ditt läns resultat!
I både motorbranschbarometern och rekryteringsbehovet finns länsresultaten för respektive län.

Tempen på:

Tempen-pa-Motorbranschen-Blekinge-2016-300

Känn tempen på motorbranschen i
Blekinge län.