Framtidståget lotsar högstadieelever till att göra sitt rätta yrkesval inför fortsatt utbildning efter grundskolan. Nu har vi två inspiratörer som vid olika tillfällen åker land och rike runt under de tre intensiva höstmånaderna, för att informera elever på cirka 150 högstadieskolor.

Vill du arbeta som motorbranschens inspiratör i höst?

Vi sökte inspiratör från motorbranschen, som ville arbeta med oss under tre intensiva höstmånader. Tack till dig, som hjälpte oss att hitta rätt personer, som åker land och rike runt och besöker runt 150 högstadieskolor för att berätta om motorbranschen och behovet av personal. Branschen erbjuder ju en mängd möjligheter efter utbildningen i fordons- och transportprogrammet.

Vem?

Inspiratören är under 25 år och ha gått fordons- och transportprogrammet. Personen arbetar som fordonslackerare, bilskadereparatör, personbils-, lastbils- eller maskinmekaniker. Tillsammans med ett litet team från Framtidståget besökes 2-3 högstadieskolor per dag. Inspiratören måste gilla att prata inför folk, med ungdomar och kunna arbeta självständigt.

Tjänsten är tillsatt och pågår till sista november 2017.

Var?

Jobbet innebär resor runt om i landet, så det spelar ingen roll var inspiratören bor.

När?

Arbetet sker under 2017 från 25 augusti till sista november och är en projektanställning med månadslön från Motorbranschens yrkesnämnder. Det innebär att personen ifråga kommer att vara tjänstledig från ordinarie tjänst.

Hur?

Den sökande skickade in sin ansökan till anette.norinder@transportforetagen.se senast i juni 2017. Därefter genomfördes intervjuer löpande. OM vi fortsätter med detta under 2018 kommer det upp ett nytt ”senast”-datum.

Syfte med att ge inspiration

Syftet med tåget är att ge åttonde- och niondeklassare information om olika yrken och dess möjligheter, men framförallt för att inspirera dem inför sina gymnasie- och yrkesval och en ljus framtid.
Tåget stannar på skolorna under en ordinarie lektion för att under cirka 60 minuter visa branschfilmer och informera om olika yrken. Med på ”tåget” följer inspiratörer från olika branscher. Victor hjälpte under denna resa motorbranschen genom att berättade om sin väg in till fordons- och transportprogrammet samt erfarenheter från APL och bransch.

Viktor hjälpte framtidsbransch finna nya elever

Under hösten 2016 besökte Viktor Svensson skolor runtom i landet.

Viktor Svensson berättade om motorbranschens yrken i många skolor runt om i Sverige under hösten 2016.

2016 tuffade Framtidståget fram genom Sverige för att besöka skolor i landet. ”Tåget” besökte cirka 200 orter och 450 högstadieskolor, varav Viktor Svensson, motorbranschens egen inspiratör, besökte 125 skolor med cirka 10 700 elever.

Rekryteringsbehovet i motorbranschen

Rekryteringsbehovet i motorbranschen är mycket stort – förutom att branschen ger jobb direkt efter gymnasiet erbjuder den dessutom goda karriärmöjligheter.

– Rapporten Tempen på Motorbranschen framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder, visar det mycket stora rekryteringsbehovet i landet. På sikt kan utebliven rekrytering bli kännbar för det lokala näringslivet på flera orter. Vår förhoppning är därför att Viktor Svensson ska locka fler att gå fordons- och transportprogrammet, som ger jobb inom motorbranschen direkt efter gymnasiet samt goda karriärmöjligheter, säger Caj Luoma, verksamhetschef, Motorbranschens yrkesnämnder.

Framtidståget – en nationell satsning

Framtidståget är en större nationell satsning med syfte att få ungdomar till att fundera kring sina framtida yrkes- och gymnasieval.