Framtidståget lotsar högstadieelever till att göra sitt rätta yrkesval inför fortsatt utbildning efter grundskolan. Under hösten 2016, besökte Viktor Svensson, genom Motorbranschens yrkesnämnder, skolor runtom i landet för att inspirera till framtida gymnasie- och yrkesval.

Viktor Svensson berättade om motorbranschens yrken i många skolor runt om i Sverige under hösten 2016.

Även denna höst tuffade Framtidståget fram genom Sverige för att besöka skolor i landet. ”Tåget” besökte cirka 200 orter och 450 högstadieskolor, varav Viktor Svensson, motorbranschens egen inspiratör, besökte 125 skolor med cirka 10 700 elever.

Syftet med tåget är att ge åttonde- och niondeklassare information om olika yrken och dess möjligheter, men framförallt för att inspirera dem inför sina gymnasie- och yrkesval och en ljus framtid.
Tåget stannar på skolorna under en ordinarie lektion för att under cirka 60 minuter visa branschfilmer och informera om olika yrken. Med på ”tåget” följer inspiratörer från olika branscher. Victor hjälpte under denna resa motorbranschen genom att berättade om sin väg in till fordons- och transportprogrammet samt erfarenheter från APL och bransch.

Rekryteringsbehovet i motorbranschen

Rekryteringsbehovet i motorbranschen är mycket stort – förutom att branschen ger jobb direkt efter gymnasiet erbjuder den dessutom goda karriärmöjligheter.

– Rapporten Tempen på Motorbranschen framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder, visar det mycket stora rekryteringsbehovet i landet. På sikt kan utebliven rekrytering bli kännbar för det lokala näringslivet på flera orter. Vår förhoppning är därför att Viktor Svensson ska locka fler att gå fordons- och transportprogrammet, som ger jobb inom motorbranschen direkt efter gymnasiet samt goda karriärmöjligheter, säger Caj Luoma, verksamhetschef, Motorbranschens yrkesnämnder.

Framtidståget – en nationell satsning

Framtidståget är en större nationell satsning med syfte att få ungdomar till att fundera kring sina framtida yrkes- och gymnasieval.