Digitala Loggboken 2.0 är lanserad! I denna version har vi utvecklat en ny administratörsrollen, ”Samordnare”. Detta är framtaget så att en ansvarig person på skolan ska få en översikt och kunna administrera elever, handledare, företag och annan information, som är relaterad till samordnarens skola.

Nytt i denna version är även att lärarna numera kan redigera veckodagar för en APL-period.
Efter önskemål från många användare har vi lagt till hjälptexter för varje bedömningskriterie. Detta för att underlätta för handledaren vid bedömning av elevens olika moment.

Nedan följer en sammanställning vad de olika rollerna kan göra och vilka möjligheter som finns.

Samordnaren kan göra följande:

 • Ändra namn på företag
 • Ändra bild på företag
 • Redigera en APL-period
 • Plocka bort elever från en APL-period
 • Radera användare (lärare och handledare kan bara raderas om de inte är kopplade till en APL-period)
 • Lägga till moment
 • Redigera moment
 • Skapa en APL-period

Är du tilldelad samordnare?
För att få denna roll med tillhörande administratörsrättigheter ska en ansökas skickas till support@avantime.se. Det behöver vara en helt ny e-postadress, som är registrerad för den Digitala Loggboken (på samma sätt som man registrerar sig som lärare). OBS! Detta konto får inte ha några tidigare kopplingar till APL-perioder och/eller elever.
Den information som ska skickas med i ansökan är: skola och e-postadressen till kontot.

Läraren kan göra följande:

 • Registrera konto
 • Bjuda in handledare
 • Bjuda in elever
 • Redigera sin profil
 • Skapa en APL-period
 • Skapa moment
 • Se vilka moment som är gjorda
 • Se omdömen av moment
 • Följa upp närvaro
 • Redigera veckodagar för en APL-period

Handledaren kan göra följande:

 • Redigera sin profil
 • Hitta kontaktuppgifter för eleven
 • Se/följa upp elever och vilka moment de ska göra
 • Se/följa upp elever och vilka APL-perioder de tillhör
 • Sätta närvaro för eleven
 • Ge omdöme/betygsätta elevens moment
 • Lämna kommentar för elevens moment

Eleven kan göra följande:

 • Uppdatera/redigera sin profil
 • Se sin aktuella/kommande/tidigare APL-period
 • Hitta kontaktuppgifter till handledare
 • Kommentera sina moment
 • Lägga upp bild för sina moment
 • Se sina genomförda moment
 • Se omdöme av handledare för sina moment
 • Se kommentar från handledare för sina moment
 • Se sin närvaro

Det är oerhört roligt att så många redan varit inne och både testat och börjat använda den digitala loggboken, feedbacken vi får från er är mycket värdefull. Några av de vanligaste frågorna (med svar) hittar ni här!

Bilproffs har tagit fram en digital loggbok som underlättar samarbetet mellan elev, lärare och handledare när eleven är på arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Nu kan närvaro och moment utvärderas i realtid, på en yta som alla parter enkelt kommer åt när-som-helst, var-som-helst och på alla enheter.

Checklista för riskbedömning när APL planeras

När APL planeras bör elevens arbetsuppgifter riskbedömas. Bilproffs.se har gjort exempel på punkter som bör ingå vid förberedande av APL, för att säkerställa arbetsuppgifternas riskbedömning. I vissa fall kan checklistan behöva kompletteras. Under anmärkning noteras vad som ska göras, vem som ansvarar och när det ska vara åtgärdat.

Checklista i pdf – i word.

Så loggar du in

Som lärare kan du enkelt registrera dig genom att använda din e-mejl eller Facebook-inloggning. När du är inloggad kan du bjuda in dina handledare och elever genom att ange deras mejladresser, och de får då en inbjudan att registrera sig. På så sätt är både handledare och elever kopplade till just dig.

Är du en elev eller handledare på fordons- och transportprogrammet? Logga in här!

För dig som är lärare går det bra att logga in här!

 

Google Play

Ladda ner till din Android!

AppStore

Ladda ner till din iPhone!