2017-06-20

Motorbranschens Yrkesnämnd (MYN) har tilldelats två miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF) till att nationellt lansera Motorbranschcollege.

Syftet med Motorbranschcollege är att långsiktigt stärka och utveckla den fordonstekniska gymnasieutbildningen i landet för att tillgodose det kompetensbehov som råder inom motorbranschen. Projektet syftar även till att säkerställa en förbättrad matchning mellan utbildningen inom motorbranschen och arbetsmarknadens behov. Under första halvåret 2017 har kvalitetssystemet Motorbranschcollege testats på fyra pilotskolor.

– Vi är väldigt glada över det generösa stödet som bekräftar att vi är på rätt väg med Motorbranschcollege. Mot bakgrund av branschens stora rekryteringsbehov – 5 800 personer kommer att behöva anställas inom de närmaste fem åren – fyller projektet en viktig roll, säger Caj Luoma, chef utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.

– Vårt ESF-finansierade projekt har nu startat och kommer att pågå till november nästa år. Med dessa medel kan fler skolor erbjudas att ansluta sig till Motorbranschcollege. Genom Motorbranschcollege vill vi skapa förutsättningar för en högkvalitativ utbildning som attraherar fler ungdomar att söka gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar, säger Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege.

För mer information kontakta Jonas Hehrne, 08-762 71 42 eller jonas.hehrne@transportforetagen.se.