Arbetsmarknaden inom motorbranschen är glödhet, då det finns en stor efterfrågan på kvalificerade personer. Stort rekryteringsbehov av ca 5 500 nyanställningar under kommande tre år.

Motorbranschens yrkesnämnder har tagit tempen på motorbranschen genom att varje höst fråga alla MAF:s medlemsföretag (50 procent av motorbranschens företag i Sverige) hur de ser på rekryteringsbehovet de närmaste tre åren. Resultatet visar en glödhet bransch, åtminstone ur rekryteringsperspektiv.

Arbetsmarknaden kommande år

De kommande tre åren räknar motorbranschen med att ca 5 800 nyanställda behöver rekryteras enligt följande fördelning inom verkstadstyp respektive yrkesgrupp:

Sammanlagt under kommande år behövs …

Rekryteringsbehovet-antal-verkstad

 

Rekryteringsbehovet-antal-yrkesgrupp

  • 671 personbilstekniker
  • 627 personbilsmekaniker
  • 470 lastbilstekniker
  • 392 lastbilsmekaniker
  • 407 maskintekniker
  • 402 maskinmekaniker
  • 364 bilskadereparatörer
  • 260 fordonslackerare
  • 108 reservdelschefer
  • 431 reservdelsspecialister

Det är inte bara branschens egna undersökningar som visar på ett stort behov av fler duktiga personer med fordonsteknisk utbildning. Enligt Arbetsförmedlingen kommer behovet att rekrytera bilmekaniker med kunskaper om specifika fordonsmärken att öka de kommande åren. En annan efterfrågad grupp som det i dag råder brist på är lastbilsmekaniker.

Enligt Arbetskraftsbarometern 2015 råder det i dag brist på såväl nyutexaminerade som yrkeserfarna med fordonsutbildning. Både tillgång och efterfrågan beräknas växa något fram till 2035. På sikt väntas för gruppen fordonsutbildade som helhet en relativt balanserad situation på arbetsmarknaden. (Källa: Trender och prognoser, Statistiska centralbyrån.)