Certifikat och yrkesdiplom är ett bevis på att du har nått de mål som branschen ställer på elever som gått fordons- och transportprogrammet och utbildat sig till bilmekaniker, bilskadereparatör, fordonslackerare, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker eller reservdelsspecialist.

Yrkesdiplom, yrkesdiplomkort och certifikat

Certifikat, yrkesdiplom och yrkesdiplomkort är till för dig som söker jobb och har en godkänd utbildning inom motorbranschens fordonstekniska grenar.

Godkända betyg och slutprov

För att få ett certifikat ska du ha skrivit och fått godkänt – med minst 50 poäng av 150 möjliga – på branschens årliga slutprov. Du ska också ha godkänt i:

 • de gymnasiegemensamma ämnena Sv 1 eller Svenska som andra språk, Ma 1a och Eng 5
 • de programgemensamma karaktärsämnena fordons- och transportbranschen samt fordonsteknik
 • yrkesinriktningskurserna
 • ditt gymnasiearbete, som ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som gäller för din valda yrkesutgång
 • alla kurser du valt inom programfördjupningen.

Certifikat gäller i hela EU

Certifikatet följer dig genom ditt yrkesliv och visar personliga data, utbildning, anställningar, praktik och vidareutbildningar. Det gäller i hela EU och på flera andra håll i världen. I många länder får man inte arbeta inom motorbranschen utan certifikat.

Yrkesdiplom

Den som har ett certifikat kan efter tre års yrkeserfarenhet få branschens diplom. Med diplomet följer ett yrkesbeviskort, som värdehandling.

För att få Yrkesdiplom måste du varit anställd i cirka tre år och inplacerats i yrkesgrupp A. När du är inplacerad i yrkesgrupp A, så ber du

 1. din/dina arbetsgivare att under del 4 ”Anställningar fram till inplacering i yrkesgrupp A (i regel tre år)” skriva i de uppgifterna om efterfrågas
 2. din nuvarande arbetsgivare om ett anställningsbevis
 3. en kompis att ta ett digitalt ansiktsfoto på dig (eller om du tar en selfie) och mejlar till info@bilproffs.se (ska vara till yrkesbeviskortet).

När det är gjort så kopierar du följande uppgifter ur certifikatet:

 • Personlig data
 • Grundläggande yrkesutbildning
 • Anställningar fram till inplacering i yrkesgrupp A (i regel tre år)
 • Ev. även den/de kompletterade kurserna

Du skickar sedan certifikatkopiorna samt anställningsbeviset till:

Motorbranschens yrkesnämnder
Certifikat/Yrkesdiplom
Box 5384
102 49 Stockholm