Gör något annorlunda! Plugga utomlands! Internationellt kanske är något för dig!

Sugen på att göra något nytt och spännande? Delta i ett elevutbyte eller gör din APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands och se hur det fungerar med fordonsutbildning och jobb inom motorbranschen i andra länder.  Internationell erfarenhet ger dig en extra merit inför arbetslivet.

Internationellt utbyte med Tyskland

Elever från Mimers Hus Gymnasium, Kungälv, på APL-praktik i Tyskland.

Hur fungerar utbyte internationellt?

Uppläggen på elevutbytena varierar, men kan till exempel innebära att du och några från din klass tillbringar två eller fler veckor i ett annat land och får vara med i undervisningen på en yrkesskola och praktisera och/eller göra studiebesök på olika verkstäder. Sedan tar ni emot elever som kommer till er skola under några veckor. Det finns också andra internationella program som innebär till exempel att du kan göra hela eller delar av din APL i ett annat land.

Måste jag kunna språket?

Nej, men du får ett suveränt tillfälle att öva din engelska.

Hur anmäler jag mig?

Utbytet sker genom din skola. Fråga först din lärare om skolan deltar i något utbyte eller föreslå att skolan ansöker om att delta. All information finns hos Internationella programkontoret som också sköter alla ansökningar.

Kostar det något?

Det ska inte vara en ekonomisk fråga att delta i ett utbyte. I samband med ansökan om att delta i ett utbyte söker man även pengar för att finansiera det. Det brukar handla om ersättning för resa, kost och logi.