Söka jobb på ett eller annat sätt gör vi alla någon gång i livet. Det kan ske genom annonser i tidningar eller på Internet, tips via kontakter eller varför inte en spontan ansökan till ett företag där du skulle vilja jobba?

Tänk på…

… att en ansökan inte ska innehålla för mycket text och bilagor, och försök hålla det personliga brevet till ett A4-pappers storlek. Det är både besvärligt och tidsödande att läsa igenom en tjock lunta papper och risken finns att din ansökan hamnar i papperskorgen.

Mer om CV

Kom ihåg…

… att kopior på betyg och andra viktiga papper ska vara underskrivna av en annan person för att visa att de är äkta. Det kallas att kopiorna vidimeras.

Intressanta jobblänkar

Söka jobb kan man göra på flera sätt, men här finns några intressanta länkar för arbetssökanden: