Branschkrav

Branschkraven kommer under våren 2018 att ligga på Transportföretagens/Motorbranschens Arbetsgivareförbunds webbsida.
Vill du att vi mejlar dig branschkraven så snart dom är tillgängliga, eller har du frågor om branschkraven, ber vi dig kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.


Motorbranschens yrkesnämnder har samlat branschens syn på lägsta kunskapsnivå hos den person som har avslutat grundutbildningen (fordons- och transportprogrammet eller motsvarande) och som ska ut i arbetslivet. Dessa så kallade branschkrav finns detaljerat beskrivna i skriften Branschkrav.

Branschkrav grundutbildning

Broschyren Branschkrav grundutbildning kan öppnas i pdf genom klick resp. beställas i webbshopen.

Nedan kan du läsa kortfattat om de övergripande områden som rör respektive basyrke i motorbranschen – personbilsmekaniker, bilskadereparatör, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker, fordonslackerare och reservdelsspecialist.

Generell kompetens

För samtliga yrken i motorbranschen gäller att personen ska ha en social och kommunikativ förmåga för att fungera i arbetsgruppen och i kundsituationer. Han eller hon ska kunna ta fram information och göra arbetet enligt de anvisningar som finns. Kunskap om arbetsmetodik samt material och verktyg, vad gäller både skötsel, underhåll, användning och säkerhet är viktigt. Personen ska också ha kännedom om företags- och branschmekanismer, lagar och förordningar som rör marknaden, arbetsmiljö, säkerhet och kvalitetsaspekter.

Yrkesgrenarnas branschkrav kortfattat

Personbilsmekaniker

Service och underhåll
Motor med utrustning
Elsystem och instrument
Kraftöverföring
Bromssystem
Hjulupphängning och styrsystem
Ram, fjädersystem och hjul
Kaross och inredning
Tillbehör och extra utrustning

Branschkrav för personbilsmekaniker i pdf

Lastbilsmekaniker

Service och underhåll
Motor med utrustning
Elsystem och instrument
Kraftöverföring
Bromssystem
Hjulupphängning och styrsystem
Ram, fjädersystem och hjul
Kaross och inredning
Tillbehör och extra utrustning

Branschkrav för lastbilsmekaniker i pdf

Maskinmekaniker

Service och underhåll
Motor med utrustning
Elsystem och instrument
Kraftöverföring
Bromssystem
Styrsystem
Ram, fjädersystem och band
Hytt och inredning
Hydraulsystem och extra utrustning

Branschkrav för maskinmekaniker i pdf

Bilskadereparatör

Service och underhåll
Elsystem och instrument
Bromssystem
Ram, fjädersystem och hjul
Kaross och inredning

Branschkrav för bilskadereparatörer i pdf

Fordonslackerare

Lackuppbyggnad och biltillverkarkrav
Materialkunskap
Verktygskännedom
För- och efterarbete
Olika lackmetoder
Demontering- och montering av karosseridetaljer, tillbehör och utrustning
Kalkylering
Kunskap om plastdetaljer
Kvalitetskontroll
Härdplastutbildning enligt AFS
Foliering – grund
Motivlackering – grund
Stripes och dekorationer
(+ Läkarundersökning år 1)

Branschkrav för fordonslackerare i pdf

Reservdelsspecialist

Service och kundbemötande
Pedagogik
Servicemarknadslära
Fordonskonstruktion och funktion
Sälj- och detaljhandelsekonomi
Kunskap i försäljning och marknadsföring
Kunskap om lager, logistik och lagerekonomi
Sortiment- och produktkunskap
Truckkörning

Branschkrav för reservdelsspecialister i pdf