Företagare

Företagare, som är intresserade och engagerade i skolfrågor, är av stor vikt för elevernas framtida anställningsbarhet.
Samverkan är inte bara en rekryteringsstrategi för enskilda företag utan en kvalitetsfråga för hela branschen.

Handledare i motorbranschen - för företagare

Handledare i motorbranschen finns att genom klick hämta hem i pdf eller beställa på webbshop.

Bilproffs.se vill stimulera och stötta samarbeten på olika plan, från att ge råd och tips om bland annat lokala programråd, handledarskap och APL, till att initiera gästmekanikerprojekt och skapa mötesplatser som Skolforum. I vår strävan att säkra utbildningskvaliteten i branschen har vi tagit fram både branschkrav och Motorbranschens certifikat och yrkesdiplom.

Fler om områden inom Företagare:

Gymnasieskolor med fordons- och transportprogrammet inom ditt län hittar du under Studieguiden.