Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Handledarapp hjälper företag

App-icon

Bilproffs.se APL-app finns i både App Store och Google Play.

Bilproffs.se har tagit fram en handledarapp, en digital APL-loggbok, för att underlätta samarbetet mellan elev, lärare och företagets handledare i samband med praktiken.
Loggboken som ska användas då elever från fordons- och transportprogrammet är på arbetsplatsförlagt lärande (APL) finns tillgänglig både som app och på datorn.

Mer om Bilproffs.ses digital APL-loggbok och inloggning

 

Digitala-APL-loggboken

Bilproffs.ses digitala APL-loggbok kan du använda både i mobilen och på datorn.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är den första kontakten med nästa generation medarbetare.

APL är något som eleverna brukar se fram emot. Det är oftast den första riktiga kontakten med arbetslivet och ett intressant avbrott från skolvardagen för att omsätta teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. För att elevens, företagets och skolans förväntningar ska infrias krävs planering och kommunikation.

Planering och kunskapsutbyte

Normalt börjar en APL-period med att en lärare kommer till företaget och går igenom elevens kunskaper och behov samt vilka förväntningar skolan har på APL-perioden. Det är ett bra tillfälle för företagets kontaktperson/handledare att informera läraren om det senaste som har hänt på företaget, vilka system man arbetar med och så vidare. På det sättet blir besöket ett ömsesidigt kunskapsutbyte.

Besöket bör ske i god tid innan APL-perioden så att företaget har möjlighet att planera in momenten som eleven ska få tillfälle att öva sig på.

Information

Be skolan fylla i ett formulär med uppgifter om eleven, dennes förkunskaper och vad skolan vill att APL ska omfatta.

Motorbranschavtalet - arbetsplatsförlagt lärande, APLÖverenskommelser och avtal

APL regleras i avtal mellan skola och företag. Innan företaget träffar avtal med skolan ska man ha kommit överens med verkstadsklubben eller representanter för IF Metalls avdelning om detta. Därefter träffar företaget och kommunen/skolan avtal om vad som ska gälla för företaget, eleven och skolan under praktiken. Exempel på en lokal överenskommelse och avtal om APL finns som bilaga i avsnittet ”Avtal Yrkesutbildning” i MAF:s och IF Metalls kollektivavtal, Motorbranschavtalet.

Kolla på vad du bör tänka på gällande din arbetsmiljö och säkerhet inom din yrkesgren i motorbranschen!

Arbetsmiljö och säkerhet för bilskadereparatörer

Arbetsmiljö och säkerhet för fordonslackerare

Arbetsmiljö och säkerhet för lastbils- och maskinmekaniker

Arbetsmiljö och säkerhet för personbilsmekaniker

Arbetsmiljö och säkerhet för reservdelsspecialister