Branschkraven kommer under våren 2018 att ligga på Transportföretagens/Motorbranschens Arbetsgivareförbunds webbsida.
Vill du att vi mejlar dig branschkraven så snart dom är tillgängliga, eller har du frågor om branschkraven, ber vi dig kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Branschkraven innehåller en beskrivning av de kunskaper och färdigheter en elev, för att vara anställningsbar, ska ha med sig från den gymnasiala fordonsutbildningen.

Senaste uppdateringen av branschkraven skedde december 2011, men håller på att bearbetas under hösten 2016.

Branschkrav finns för de sex grundläggande yrkesgrenarna:

Branschkrav grundutbildning

Alla branschkrav finns i pdf-format.

Broschyren går också att beställa.