Branschkraven 2017 kommer att finnas tillgängliga här inom kort.
Vill du att vi mejlar dig branschkraven så snart dom är tillgängliga eller har du frågor om branschkraven ber vi dig kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Branschkrav fordonslackerare är det innehåll en fordonslackerarutbildning bör ha för att eleven ska ha rätt kunskaper väl ute i arbetslivet.

Övergripande mål

 • Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning.
 • Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten av ett gott uppförande/intryck, vid möten med kunder, arbetskamrater och arbetsledning, enligt företagets önskemål.
 • Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.
 • Kunna uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
 • Känna till samt använda de fackmässiga benämningar som förekommer inom respektive inriktning både på svenska och engelska.
 • Kunna ha förståelse för kundens behov och krav (interna och externa) samt ha ett serviceinriktat och yrkesmannamässigt uppträdande.
 • Känna till ett branschföretags målsättning, organisation och villkor samt syften och mål för arbetsmarknadens parter.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhet och kostnader.
 • Känna till företagens kostnader för service och underhåll av utrustning och marknadsföring samt vikten av säljteknik och merförsäljning.
 • Kunna använda intervjuteknik, ställa ledande frågor för att underlätta diagnostik och reparation.
 • Kunna grundläggande felsökningsmetodik, tänka, mäta osv.
 • Kunna planera förberedelser och genomförande av arbete.
 • Känna till förekomsten av de lagar och förordningar som inom aktuella EU- direktiv och miljöskydd styr fordonskonstruktioner, t.ex. CE-märkning.
 • Känna till de arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsstyrningssystem/lagar och förordningar som är vanliga i motorbranschen, ISO, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), miljöhantering, källsortering, ackreditering osv.
 • Känna till konsumentlagar (KKL och KTL) samt Allmänna Reklamationsnämndens arbete.
 • Känna till lagstiftningen gällande skyddsutrustning (personlig och allmän), den egna skyldigheten/ ansvaret att använda densamma samt kunna följa de olika säkerhetsanvisningar som finns för olika arbetsmoment och förstå vikten av detta.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för arbete med el-, gas-, hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.
 • Kunna förstå vikten av rengöring och renlighet i sitt arbete samt att skydda kundens egendom.
 • Kunna hämta, tolka och använda information från generalagentens reparationsanvisningar, ritningar, scheman, teknisk dokumentation och manualer, i datamiljö på svenska och engelska.
 • Kunna följa företags rutiner och flöden inom respektive inriktning beträffande reservdelshantering, arbetsuppföljning, kundhantering, reklamations- och garantiärenden, försäkringsbolagens krav.
 • Kunna välja, hantera och vårda/underhålla verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel (egna och gemensamma), som normalt finns i en fordonsverkstad.
 • Känna till underhålls- och säkerhetsrutiner samt förstå ekonomiska konsekvenser.
 • Känna till de olika material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra, samt användningsområden.
 • Känna till olika bearbetningsmetoder av material som är vanligt förekommande på fordon.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t.ex. skjutmått, mikrometrar osv.
 • Kunna hantera nit-, skruv- och limningsförband samt kunna utföra svetsning med vanligt förekommande svetsmetoder enligt biltillverkarens
  anvisningar.
 • Känna till grunderna inom elsäkerhet och arbeten med högspänningssystem vad gäller el- och hybridfordon.

Branschspecifika mål 

 • Känna till lackuppbyggnadens olika moment, grundlack, baslack, klarlack samt biltillverkarnas krav på detsamma.
 • Känna till komponenternas innehåll och olika sorters lösningsmedel samt materialens olika torkmetoder.
 • Kunna med färglikare, spektrafotometer och elektroniska verktyg göra en färgbestämning och därmed med datavåg och mixmaskin blanda och färdigställa färgmaterial i sprutbart skick.
 • Känna till och förstå skillnaden på olika förekommande material, kompositer, stål, plast, osv.
 • Kunna säkerställa formriktighet och utföra spackling samt övriga förekommande underarbeten innan lackering.
 • Kunna utföra uppslipning av riktad yta, utföra nödvändig maskering och grunda densamma, samt färdigslipa lösa och fast monterade detaljer klart för lackering.
 • Kunna sprutlackera med på marknaden förekommande produkter, lösa delar samt detaljer på bil.
 • Kunna utföra meryta och utduschningar under handledning.
 • Kunna efterjustera lackerad yta, polera ut lackskarvar och mindre rinningar.
 • Kunna punktbättring på lackerad yta.
 • Känna till vad som gäller för rekonditionering på lackerade ytor.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter i samband med lackering av fordon med olika typer av drivmedel, gas, hybrid m.m.
 • Kunna demontera och montera enklare karosseridetaljer, tillbehör och utrustning i samband med lackerings-arbeten.
 • Kunna läsa och förstå kalkyler för lackeringsarbeten samt ha kostnadsförståelse för förbrukningsmaterial.
 • Kunna plasttypbedöma, reparera och lackera plast-detaljer.
 • Kunna utföra egenkontroll av utfört arbete.
 • Kunna lackförorden, förklaring av vad som ska ske och vad som förväntas.

Övrigt 

 • Genomgått härdplastutbildning enligt AFS.
 • Läkarundersökning år 1 tjänstbarhetsbedömning.

Specialkompetenser

 • Känna till grunderna för foliering.
 • Känna till grunderna för motivlackering.
 • Kunna mont- och demontering av stripes och dekorationer.
 • Känna till grunderna för att reparera mindre karosseriskador i kolfiber

 

Branschkrav för fordonslackerare i pdf

Det går att beställa en broschyr med alla motorbranschens krav, Branschkrav grundutbildning, här.