Certifikat och yrkesdiplom vid anställning

 

Certifikat och yrkesdiplom är ett bevis på att din eventuellt framtida medarbetare har utbildat sig till bilmekaniker, bilskadereparatör, fordonslackerare, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker eller reservdelsspecialist och nått de mål som branschen ställer.

Certifikat och yrkesdiplom samt yrkesdiplomkort

Certifikat, yrkesdiplom och yrkesdiplomkort är till för den som har en godkänd utbildning inom motorbranschens fordonstekniska grenar.

Godkända betyg och slutprov

För att få ett certifikat ska man ha skrivit och fått godkänt – med minst 50 poäng av 150 möjliga – på branschens årliga slutprov. Man ska också ha godkänt i:

  • de gymnasiegemensamma ämnena Sv 1 eller Svenska som andra språk, Ma 1a och Eng 5
  • de programgemensamma karaktärsämnena fordons- och transportbranschen samt fordonsteknik
  • yrkesinriktningskurserna
  • sitt gymnasiearbete, som ska  visa att man är förberedd för det yrkesområde som gäller för sin valda yrkesutgång
  • alla valda kurser inom programfördjupningen.

Gäller i hela EU

Certifikatet gäller i hela EU och på flera andra håll i världen. I många länder får man inte heller arbeta inom motorbranschen utan certifikat.

Yrkesdiplom

Den som har ett certifikat kan efter tre års yrkeserfarenhet få branschens diplom. Med diplomet följer ett yrkesbeviskort, som värdehandling.

Certifikat och yrkesdiplom är tänkta att läggas till i CV:t vid arbetsplatssökande.