Lokala programråd är en fördel för företagets framtid. Deltar du, så kan du vara med och påverka ditt företags konkurrenskraft och lönsamhet. Du vill väl ha duktiga medarbetare även framöver!

Genom engagemang i skolans lokala programråd kan ditt företag påverka utbildningen och därmed dina framtida medarbetares kunskaper.

Sammansättning

De lokala programråden består av representanter från skolan, kommunen, fackliga organisationer och elever, samt företagare från det lokala näringslivet. Det blir ett dynamiskt nätverk som bidrar till att göra yrkesutbildningen ännu bättre.

Lokala programråd är viktigt för att utbildningen av nya medarbetare ska hålla hög kvalité.

Ett par möten per år

De lokala programråden träffas 2–3 gånger per år för att diskutera utbildningsfrågor. Det kan handla om skolans utrustning och lärarnas fortbildning, anpassning av utbildningen och hur den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen kan genomföras.

Fördelar med att delta

Genom att delta i det lokala programrådet kan du påverka utbildningen så att den stämmer överens med det behov som du ser på arbetsmarknaden i din bransch. Du får kontakt med skolan och eleverna vilket är utmärkt ur ett långsiktigt rekryteringsperspektiv. Du blir en del av ett intressant nätverk med direkt koppling till din verksamhet och ställer dessutom upp för ditt närområde.

Stöd och kommunikation

Den som deltar i det lokala programrådet för företagets räkning ska ha företagsledningens fulla stöd. Det gäller att sätta sig in i skolans verksamhet, utbildningen och kunna avsätta tid för att förbereda möten. Det är också viktigt att personen företräder branschen, inte bara det egna företaget. Därför bör representanten kommunicera med kollegor i andra företaget om vad som avhandlas i rådet.

Kontakta skolan i din region

Det är skolans rektor som ansvarar för de lokala programråd och som är kontaktperson. Kontakta gymnasieskolan i din region för mer information!
Under Studieguiden hittar du länkar till skolorna.

Broschyren som pdf

Här kan du ladda ner broschyren Aktiva programråd som pdf.