Motorbranschen är en av Sveriges viktigaste branscher. Den demografiska utvecklingen och förändrade kompetensbehov har ökat efterfrågan på motorbranschens yrken och ställer stora krav på de fordonstekniska utbildningarna.

– Motorbranschens yrkesnämnders uppdrag är att se till att det finns välutbildat, duktigt folk i branschen, säger Caj Luoma, verksamhetschef i Motorbranschens yrkesnämnder, MYN/LYN. Det gör vi genom att arbeta med utbildningskvalitet, rekrytering till de fordonstekniska utbildningar och validering av informell kunskap/erfarenheter eller kunskap genom utbildning i andra länder.

Vi, Caj Luoma, Johanna Dahlqvist, Anette Norinder och Marie Sjölin Karlsson, sitter med i nationella programrådet och arbetar med vidareutvecklingen av fordonsutbildningarna.

Ny teknik och utbildningsfrågor i tidningsformat

Fyra gånger per år ges tidningen Bilproffs.se ut. Två utgåvor skickas till fordonstekniska elever och behandlar motorbranschen och ny teknik. De två andra utgåvorna skickas till yrkeslärare och skolledare och tar upp utbildningsfrågor inom fordons- och transportprogrammet.

Vill du som politiker ha alla fyra eller endast två utav utgåvorna, så anmäl prenumerationsintresset till info@bilproffs.se.