Motorbranschen är en av Sveriges viktigaste branscher. Den demografiska utvecklingen och förändrade kompetensbehov har ökat efterfrågan på motorbranschens yrken och ställer stora krav på de fordonstekniska utbildningarna.

– Motorbranschens yrkesnämnders uppdrag är att se till att det finns välutbildat, duktigt folk i branschen, säger Caj Luoma, verksamhetschef i Motorbranschens yrkesnämnder, MYN/LYN. Det gör vi genom att arbeta med utbildningskvalitet, rekrytering till de fordonstekniska utbildningar och validering av informell kunskap/erfarenheter eller kunskap genom utbildning i andra länder.

Vi, Caj Luoma, Johanna Dahlqvist, Anette Norinder och Marie Sjölin Karlsson, sitter med i nationella programrådet och arbetar med vidareutvecklingen av fordonsutbildningarna.