FT:arnas egen tidning!

Bilproffs.se är en tidning för elever och lärare på fordons- och transportprogrammet (FT). Den handlar om utbildning, arbetsliv och branschens aktiviteter.

Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och skickas dels hem till de elever på FT som får studiebidrag från CSN (2 nummer/år), dels till gymnasieskolor med FT-programmet samt medlemsföretag inom Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF).

Tidigare utgåvor av Bilproffs.se hittar du under Tidningsarkiv.