Löner som redovisas här är genomsnittlig månadslön för hela riket enligt de kriterier som finns i Motorbranschavtalet.

Löner med kriterier från Motorbranschavtalet 2017-2020

Mekaniker – personbilar

Genomsnittlig inkomst för personbilsmekaniker i yrkesgrupp A är ca 29 000 kr/mån. För den som avancerar till tekniker är den genomsnittliga lönen ca 29 400 kr/mån.

Mekaniker – tunga fordon

Genomsnittlig inkomst för lastbils- och maskinmekaniker i yrkesgrupp A är ca 29 400 kr/mån. För den som avancerar till tekniker är den genomsnittliga lönen ca 31 000 kr /mån.

Reservdelspersonal – lätta och tunga fordon

Genomsnittlig inkomst för reservdelspersonal i yrkesgrupp A är ca 27 450 kr/mån.

Bilskadereparatör

Genomsnittlig inkomst för bilskadereparatörer i yrkesgrupp A är ca 30 400 kr/mån.

Fordonslackerare

Genomsnittlig inkomst för lackerare i yrkesgrupp A är ca 31 000 kr/mån.

* Lönerna avser september 2016