Certifikat och yrkesdiplom – elevens kunskapsbevis

Certifikat och yrkesdiplom är ett bevis på att eleven har nått de mål som branschen ställer på elever som gått fordons- och transportprogrammet och utbildat sig till bilmekaniker, bilskadereparatör, fordonslackerare, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker eller reservdelsspecialist.

Godkända betyg och slutprov

Yrkesdiplom, yrkesdiplomkort och certifikat

Certifikat, yrkesdiplom och yrkesdiplomkort är till för den som har en godkänd utbildning inom motorbranschens fordonstekniska grenar.

För att få ett certifikat ska eleven ha skrivit och fått godkänt – med minst 50 poäng av 150 möjliga – på branschens årliga slutprov.
Eleven ska också ha godkänt i:

  • de gymnasiegemensamma ämnena Sv 1 eller Svenska som andra språk, Ma 1a och Eng 5
  • de programgemensamma karaktärsämnena fordons- och transportbranschen samt fordonsteknik
  • yrkesinriktningskurserna
  • sitt gymnasiearbete, som ska  visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för sin valda yrkesutgång
  • alla av eleven valda kurser inom programfördjupningen.

Gäller i hela EU

Certifikatet följer sedan med genom hela yrkeslivet och visar personliga data, utbildning, anställningar, praktik och vidareutbildningar. Det gäller i hela EU och på flera andra håll i världen. I många länder får man inte arbeta inom motorbranschen utan certifikat.

Yrkesdiplom

Den som har ett certifikat kan efter tre års yrkeserfarenhet få branschens diplom. Med diplomet följer ett yrkesbeviskort.