Lektion om motorbranschens yrken

Lektionen, som är gratis, lyfter fram motorbranschens många yrken och utvecklingsmöjligheter som en del av skolans arbete med målinriktad arbetslivsanknytning. Den vidgar elevernas förståelse för arbetslivets många vägar och möjligheter, samt även vikten av socialkompetens.

Lektionen, som ligger på Gratis i skolan, har utformats för att låta elever använda motorbranschen som ett exempel på hur man kan orientera sig inom en bransch i fråga om framtida yrkesval. Meningen är att eleverna ska få upptäcka att bakom ett enskilt yrke finns en mängd andra yrken inom samma bransch och flera olika karriärvägar.

Lektionen behandlar följande centrala innehåll:

Samhällskunskap

  • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, som till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt.
  • Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle.
  • Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Svenska

  • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.
  • Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  • Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

Teknik

  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Ladda ner lektionen

Du kan ladda ned lektionen här: gratisiskolan.se