Beställ informationsmaterial för FT

Beställ informationsmaterial av de vi erbjuder här. Det finns ett antal informations-, låne- och utbildningsmaterial. De flesta är gratis.

Vi erbjuder följande utbildnings-och informationsmaterial i olika beställningskategorierna:

Exempel på informationsmaterial

Välj rätt väg - Välj motorbranschenRekryteringsmaterial för motorbranschens sex yrkesgrenar:

 • bilmekaniker
 • bilskadereparatör, fordonslackerare
 • lastbilsmekaniker, maskinmekaniker
 • reservdelsspecialist
 • alla sex yrkena i en broschyr
 • motorbranschinformation finns förutom på svenska även på tio andra språk: engelska, arabiska, persiska, polska, ryska, spanska, bosniska, kroatiska, serbiska och somaliska. Läs mer och ladda ner pdf:erna

Handledare-motorbranschen-2015-1000Utbildningsmaterial för motorbranschens utbildare:

Lånematerial:

Andra utbildningsmaterial

Det finns även andra material som kan vara utav intresse för fordonstekniska utbildningar, men som inte Bilproffs.se erbjuder.
Aktuella material:

 • Branschpraxis avseende elhybrider, elfordon och andra högvoltssystem finns att hämta på BilSwedens webbsida: www.bilsweden.se/fordon/handbocker.
 • Läromedel, som ljudböcker, på Inläsningstjänst 
 • Engelskt material: www.cdxglobal.com
  BAM Motor – Bättre Arbetsmiljö Motorbranschen
  BAM MotorI Prevents skrift BAM Motor ges en översikt över de vanligaste arbetsmiljöriskerna inom motorbranschen. Där finns förslag på hur man kan arbeta för att förebygga dessa risker. Materialet finns även att köpa som branschpaket, ett komplett paket för grundutbildning i Bättre arbetsmiljö, anpassat för motorbranschen.