Branschkraven kommer under våren 2018 att ligga på Transportföretagens/Motorbranschens Arbetsgivareförbunds webbsida.
Vill du att vi mejlar dig branschkraven så snart dom är tillgängliga, eller har du frågor om branschkraven, ber vi dig kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Branschkrav fordonslackerare är det innehåll en fordonslackerarutbildning bör ha för att eleven ska ha rätt kunskaper väl ute i arbetslivet.

Övergripande mål

 • Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning.
 • Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten av ett gott uppförande/intryck, vid möten med kunder, arbetskamrater och arbetsledning, enligt företagets önskemål.
 • Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.
 • Kunna uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
 • Känna till samt använda de fackmässiga benämningar som förekommer inom respektive inriktning både på svenska och engelska.
 • Kunna ha förståelse för kundens behov och krav (interna och externa) samt ha ett serviceinriktat och yrkesmannamässigt uppträdande.
 • Känna till ett branschföretags målsättning, organisation och villkor samt syften och mål för arbetsmarknadens parter.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhet och kostnader.
 • Känna till företagens kostnader för service och underhåll av utrustning och marknadsföring samt vikten av säljteknik och merförsäljning.
 • Kunna använda intervjuteknik, ställa ledande frågor för att underlätta diagnostik och reparation.
 • Kunna grundläggande felsökningsmetodik, tänka, mäta osv.
 • Kunna planera förberedelser och genomförande av arbete.
 • Känna till förekomsten av de lagar och förordningar som inom aktuella EU- direktiv och miljöskydd styr fordonskonstruktioner, t.ex. CE-märkning.
 • Känna till de arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsstyrningssystem/lagar och förordningar som är vanliga i motorbranschen, ISO, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), miljöhantering, källsortering, ackreditering osv.
 • Känna till konsumentlagar (KKL och KTL) samt Allmänna Reklamationsnämndens arbete.
 • Känna till lagstiftningen gällande skyddsutrustning (personlig och allmän), den egna skyldigheten/ ansvaret att använda densamma samt kunna följa de olika säkerhetsanvisningar som finns för olika arbetsmoment och förstå vikten av detta.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för arbete med el-, gas-, hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.
 • Kunna förstå vikten av rengöring och renlighet i sitt arbete samt att skydda kundens egendom.
 • Kunna hämta, tolka och använda information från generalagentens reparationsanvisningar, ritningar, scheman, teknisk dokumentation och manualer, i datamiljö på svenska och engelska.
 • Kunna följa företags rutiner och flöden inom respektive inriktning beträffande reservdelshantering, arbetsuppföljning, kundhantering, reklamations- och garantiärenden, försäkringsbolagens krav.
 • Kunna välja, hantera och vårda/underhålla verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel (egna och gemensamma), som normalt finns i en fordonsverkstad.
 • Känna till underhålls- och säkerhetsrutiner samt förstå ekonomiska konsekvenser.
 • Känna till de olika material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra, samt användningsområden.
 • Känna till olika bearbetningsmetoder av material som är vanligt förekommande på fordon.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t.ex. skjutmått, mikrometrar osv.
 • Kunna hantera nit-, skruv- och limningsförband samt kunna utföra svetsning med vanligt förekommande svetsmetoder enligt biltillverkarens
  anvisningar.
 • Känna till grunderna inom elsäkerhet och arbeten med högspänningssystem vad gäller el- och hybridfordon.

Branschspecifika mål 

 • Känna till lackuppbyggnadens olika moment, grundlack, baslack, klarlack samt biltillverkarnas krav på detsamma.
 • Känna till komponenternas innehåll och olika sorters lösningsmedel samt materialens olika torkmetoder.
 • Kunna med färglikare, spektrafotometer och elektroniska verktyg göra en färgbestämning och därmed med datavåg och mixmaskin blanda och färdigställa färgmaterial i sprutbart skick.
 • Känna till och förstå skillnaden på olika förekommande material, kompositer, stål, plast, osv.
 • Kunna säkerställa formriktighet och utföra spackling samt övriga förekommande underarbeten innan lackering.
 • Kunna utföra uppslipning av riktad yta, utföra nödvändig maskering och grunda densamma, samt färdigslipa lösa och fast monterade detaljer klart för lackering.
 • Kunna sprutlackera med på marknaden förekommande produkter, lösa delar samt detaljer på bil.
 • Kunna utföra meryta och utduschningar under handledning.
 • Kunna efterjustera lackerad yta, polera ut lackskarvar och mindre rinningar.
 • Kunna punktbättring på lackerad yta.
 • Känna till vad som gäller för rekonditionering på lackerade ytor.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter i samband med lackering av fordon med olika typer av drivmedel, gas, hybrid m.m.
 • Kunna demontera och montera enklare karosseridetaljer, tillbehör och utrustning i samband med lackerings-arbeten.
 • Kunna läsa och förstå kalkyler för lackeringsarbeten samt ha kostnadsförståelse för förbrukningsmaterial.
 • Kunna plasttypbedöma, reparera och lackera plast-detaljer.
 • Kunna utföra egenkontroll av utfört arbete.
 • Kunna lackförorden, förklaring av vad som ska ske och vad som förväntas.

Övrigt 

 • Genomgått härdplastutbildning enligt AFS.
 • Läkarundersökning år 1 tjänstbarhetsbedömning.

Specialkompetenser

 • Känna till grunderna för foliering.
 • Känna till grunderna för motivlackering.
 • Kunna mont- och demontering av stripes och dekorationer.
 • Känna till grunderna för att reparera mindre karosseriskador i kolfiber

 

Branschkrav för fordonslackerare i pdf

Det går att beställa en broschyr med alla motorbranschens krav, Branschkrav grundutbildning, här.