Branschkrav för reservdelsspecialist

Branschkraven 2017 kommer att finnas tillgängliga här inom kort.
Vill du att vi mejlar dig branschkraven så snart dom är tillgängliga eller har du frågor om branschkraven ber vi dig kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Branschkrav reservdelsspecialist är det innehåll en reservdelsutbildning bör ha för att eleven ska ha rätt kunskaper väl ute i arbetslivet.

Övergripande mål

 • Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning.
 • Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten av ett gott uppförande/intryck, vid möten med kunder, arbetskamrater och arbetsledning, enligt företagets önskemål.
 • Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.
 • Kunna uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
 • Känna till samt använda de fackmässiga benämningar som förekommer inom respektive inriktning både på svenska och engelska.
 • Kunna ha förståelse för kundens behov och krav (interna och externa) samt ha ett serviceinriktat och yrkesmannamässigt uppträdande.
 • Känna till grunden för ett branschföretags målsättning, organisation och villkor samt syften och mål för arbetsmarknadens parter.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhet och kostnader.
 • Känna till företagens kostnader för service och underhåll av utrustning och marknadsföring samt vikten av säljteknik och merförsäljning.
 • Kunna använda intervjuteknik, ställa ledande frågor för att underlätta diagnostik och reparation.
 • Kunna grundläggande felsökningsmetodik, tänka, mäta osv.
 • Kunna planera förberedelser och genomförande av arbete.
 • Känna till förekomsten av de lagar och förordningar som inom aktuella EU- direktiv och miljöskydd styr fordonskonstruktioner, t.ex. CE-märkning.
 • Känna till de arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsstyrningssystem/lagar och förordningar som är vanliga i motorbranschen, ISO, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), miljöhantering, källsortering, ackreditering osv.
 • Känna till konsumentlagar (KKL och KTL) samt Allmänna Reklamationsnämndens arbete.
 • Känna till lagstiftningen gällande skyddsutrustning (personlig och allmän), den egna skyldigheten/ ansvaret att använda densamma samt kunna följa och förstå vikten  de olika säkerhetsanvisningar som finns för olika arbetsmoment.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för arbete med el-, gas- och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.
 • Kunna förstå vikten av rengöring och renlighet i sitt arbete samt att skydda kundens egendom.
 • Kunna hämta, tolka och använda information från generalagentens reparationsanvisningar, ritningar, scheman, teknisk dokumentation och manualer, i datamiljö på svenska och engelska.
 • Kunna följa företags rutiner och flöden inom respektive inriktning beträffande reservdelshantering, arbetsuppföljning, kundhantering, reklamations- och garantiärenden samt försäkringsbolagens krav.
 • Kunna välja, hantera och vårda/underhålla verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel (egna och gemensamma), som normalt finns i en fordonsverkstad.
 • Känna till underhålls- och säkerhetsrutiner samt förstå ekonomiska konsekvenser.
 • Känna till de olika material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra, samt användningsområden.
 • Känna till olika bearbetningsmetoder av material som är vanligt förekommande på fordon.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t.ex. skjutmått, mikrometrar osv.
 • Kunna hantera nit-, skruv- och limningsförband samt kunna utföra svetsning med vanligt förekommande svetsmetoder enligt biltillverkarens anvisningar.
 • Känna till grunderna inom elsäkerhet och arbeten med högspänningssystem vad gäller el- och hybridfordon.

Branschspecifika mål

 • Kunna vara representativ och ansvarstagande enligt företagets policy.
 • Kunna arbeta både självständigt och i lag samt ha en hög stressnivå.
 • Kunna se konsekvenser av eget handlande.
 • Kunna skapa långsiktiga relationer.
 • Kunna analytiskt lyssna på vad kunden säger för att göra rätt från början, samt att alltid ha kunden i focus.
 • Kunna vara flexibel i möten med kunder (interna och externa).
 • Kunna förklara och ge råd så att den merförsäljning som oftast är nödvändig sker, samt att man får en nöjd kund.
 • Känna till konstruktion och funktion på fordonets olika system och komponenter för att kunna förklara reservdelsbehovet för kunden i olika situationer.
 • Känna till servicemarknadslära och ha goda kunskaper om densamma.
 • Känna till och kunna använda olika dataprogram, vanligt förekommande på ett reservdelslager.
 • Ha kunskap om sälj- och detaljhandelsekonomi.
 • Kunna grundläggande försäljning samt merförsäljning.
 • Kunna utföra telefonförsäljning.
 • Kunna utföra försäljning genom näthandel samt bedriva chattverksamhet med kunder.
 • Känna till hur och var man söker den information man behöver i sitt arbete.
 • Känna till vanligt förekommande lagringssystem.
 • Känna till sortimentet och ha god produktkunskap.
 • Känna till marknadsföring, skyltning och exponering, samt ha god kännedom om tillbehörssidan.
 • Känna till reservdelssystem och dokumentation för att kunna beställa och leverera komponenter till interna och externa kunder.
 • Kunna logistiskt tänkande ”just in time” från upphandling till försäljning.
 • Känna till kraven på reservdelslogistik, lagerföring och lagerekonomi.
 • Känna till olika principer för lagerekonomi (för stort/för litet) och konsekvenserna av detta.
 • Känna till hantering och lagerhållning av farligt gods.
 • Känna till serviceprocessen i en verkstad (förplanering) mot reservdelshanteringen.
 • Kunna upprätthålla en ren och säker arbetsplats.
 • Kunna genomföra och dokumentera kontroll av utförda åtgärder.
 • Kunna framföra truck.

 

Branschkrav för reservdelsspecialist i pdf

Det går att beställa en broschyr med alla motorbranschens krav, Branschkrav grundutbildning, här.