Branschkrav för reservdelsspecialist

Branschkraven kommer under våren 2018 att ligga på Transportföretagens/Motorbranschens Arbetsgivareförbunds webbsida.
Vill du att vi mejlar dig branschkraven så snart dom är tillgängliga, eller har du frågor om branschkraven, ber vi dig kontakta rose-marie.olsson@transportforetagen.se.

Branschkrav reservdelsspecialist är det innehåll en reservdelsutbildning bör ha för att eleven ska ha rätt kunskaper väl ute i arbetslivet.

Övergripande mål

 • Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning.
 • Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten av ett gott uppförande/intryck, vid möten med kunder, arbetskamrater och arbetsledning, enligt företagets önskemål.
 • Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.
 • Kunna uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
 • Känna till samt använda de fackmässiga benämningar som förekommer inom respektive inriktning både på svenska och engelska.
 • Kunna ha förståelse för kundens behov och krav (interna och externa) samt ha ett serviceinriktat och yrkesmannamässigt uppträdande.
 • Känna till grunden för ett branschföretags målsättning, organisation och villkor samt syften och mål för arbetsmarknadens parter.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhet och kostnader.
 • Känna till företagens kostnader för service och underhåll av utrustning och marknadsföring samt vikten av säljteknik och merförsäljning.
 • Kunna använda intervjuteknik, ställa ledande frågor för att underlätta diagnostik och reparation.
 • Kunna grundläggande felsökningsmetodik, tänka, mäta osv.
 • Kunna planera förberedelser och genomförande av arbete.
 • Känna till förekomsten av de lagar och förordningar som inom aktuella EU- direktiv och miljöskydd styr fordonskonstruktioner, t.ex. CE-märkning.
 • Känna till de arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsstyrningssystem/lagar och förordningar som är vanliga i motorbranschen, ISO, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), miljöhantering, källsortering, ackreditering osv.
 • Känna till konsumentlagar (KKL och KTL) samt Allmänna Reklamationsnämndens arbete.
 • Känna till lagstiftningen gällande skyddsutrustning (personlig och allmän), den egna skyldigheten/ ansvaret att använda densamma samt kunna följa och förstå vikten  de olika säkerhetsanvisningar som finns för olika arbetsmoment.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för arbete med el-, gas- och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.
 • Kunna förstå vikten av rengöring och renlighet i sitt arbete samt att skydda kundens egendom.
 • Kunna hämta, tolka och använda information från generalagentens reparationsanvisningar, ritningar, scheman, teknisk dokumentation och manualer, i datamiljö på svenska och engelska.
 • Kunna följa företags rutiner och flöden inom respektive inriktning beträffande reservdelshantering, arbetsuppföljning, kundhantering, reklamations- och garantiärenden samt försäkringsbolagens krav.
 • Kunna välja, hantera och vårda/underhålla verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel (egna och gemensamma), som normalt finns i en fordonsverkstad.
 • Känna till underhålls- och säkerhetsrutiner samt förstå ekonomiska konsekvenser.
 • Känna till de olika material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och förhållanden till varandra, samt användningsområden.
 • Känna till olika bearbetningsmetoder av material som är vanligt förekommande på fordon.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t.ex. skjutmått, mikrometrar osv.
 • Kunna hantera nit-, skruv- och limningsförband samt kunna utföra svetsning med vanligt förekommande svetsmetoder enligt biltillverkarens anvisningar.
 • Känna till grunderna inom elsäkerhet och arbeten med högspänningssystem vad gäller el- och hybridfordon.

Branschspecifika mål

 • Kunna vara representativ och ansvarstagande enligt företagets policy.
 • Kunna arbeta både självständigt och i lag samt ha en hög stressnivå.
 • Kunna se konsekvenser av eget handlande.
 • Kunna skapa långsiktiga relationer.
 • Kunna analytiskt lyssna på vad kunden säger för att göra rätt från början, samt att alltid ha kunden i focus.
 • Kunna vara flexibel i möten med kunder (interna och externa).
 • Kunna förklara och ge råd så att den merförsäljning som oftast är nödvändig sker, samt att man får en nöjd kund.
 • Känna till konstruktion och funktion på fordonets olika system och komponenter för att kunna förklara reservdelsbehovet för kunden i olika situationer.
 • Känna till servicemarknadslära och ha goda kunskaper om densamma.
 • Känna till och kunna använda olika dataprogram, vanligt förekommande på ett reservdelslager.
 • Ha kunskap om sälj- och detaljhandelsekonomi.
 • Kunna grundläggande försäljning samt merförsäljning.
 • Kunna utföra telefonförsäljning.
 • Kunna utföra försäljning genom näthandel samt bedriva chattverksamhet med kunder.
 • Känna till hur och var man söker den information man behöver i sitt arbete.
 • Känna till vanligt förekommande lagringssystem.
 • Känna till sortimentet och ha god produktkunskap.
 • Känna till marknadsföring, skyltning och exponering, samt ha god kännedom om tillbehörssidan.
 • Känna till reservdelssystem och dokumentation för att kunna beställa och leverera komponenter till interna och externa kunder.
 • Kunna logistiskt tänkande ”just in time” från upphandling till försäljning.
 • Känna till kraven på reservdelslogistik, lagerföring och lagerekonomi.
 • Känna till olika principer för lagerekonomi (för stort/för litet) och konsekvenserna av detta.
 • Känna till hantering och lagerhållning av farligt gods.
 • Känna till serviceprocessen i en verkstad (förplanering) mot reservdelshanteringen.
 • Kunna upprätthålla en ren och säker arbetsplats.
 • Kunna genomföra och dokumentera kontroll av utförda åtgärder.
 • Kunna framföra truck.

 

Branschkrav för reservdelsspecialist i pdf

Det går att beställa en broschyr med alla motorbranschens krav, Branschkrav grundutbildning, här.