Grattis Henrik Isberg, Leksands gymnasium! Du fick högst poäng, 92,5 p, på Yrkesprovet 2017! Alla deltagare som blev minst godkända ser du i denna pdf.

Fordonslackerarnas yrkesprov är en examination för elever för att förtydliga branschens krav för de som utbildar sig inom branschen. Från och med 2017 är det endast LYN:s Yrkesprov, som avgångs elever inom fordonslackering gör för att få en bekräftelse av sin yrkesskicklighet. Lacklärare och handledare får gå en utbildning av samt göra Yrkesprovet.

Nu när yrkesprovet avslutat för 2017. Det var fullt ös på Lugnetgymnasiets fina lokaler under tre dagar. Resultatet av deltagarnas resultat ser du i denna pdf.

LYN:s yrkesprov för lackelever

Som tidigare annonserats var det under våren 2016 sista gången som elever på inriktningen lackering på fordons- och transportprogrammet erbjöds att göra MYN:s teoretiska Slutprov. Under våren 2017 kommer alla lackelever istället att endast erbjudas att göra LYN:s yrkesprov för fordonslackerare. Yrkesprovet består av både praktiska och teoretiska moment och leder till ett yrkesdiplom för de som klarar 70 poäng (av maximala 100 poäng).

provpoaeng-yrkesprov-2016-1060x400

Här kollas det hur bra provresultatet blev för ett moment i Yrkesprovet.

För att skolorna ska kunna förbereda eleverna på bästa möjliga sätt är det viktigt att yrkeslärare i fordonslackering får en utbildning om vad yrkesprovet innebär och en möjlighet att tillsammans med kollegor från hela landet träna, diskutera, utvärdera och själva göra yrkesprovet.

Under de senaste två åren har ett flertal skolor, lärare, elever och rektorer varit på besök under yrkesprovet och har en bra uppfattning om vad provet innebär både teoretiskt och praktiskt.

Yrkesprov-fordonslackerareKunskaper för provdeltagare

Provet är i gång mellan den 10-11 maj  på Lugnetgymnasiet, Falun. Det riktar sig främst till elever, men var även öppet för lärare, handledare och övriga verksamma inom branschen den 8-9 maj.

För att klara yrkesprovet bör provdeltagarna ha kännedom om hur man:

 • utför en korrekt lackprocess praktiskt
 • förklarar en korrekt lackprocess teoretiskt
 • läser och hittar information i produktdatablad
 • använder rätt säkerhetsutrustning
 • planerar för ett effektivt arbete
 • utför en utduschning i vattenbas
 • mixar solid kulör från grunden.

Krav på deltagande är bland annat att du går eller har gått en fordonslackerar-utbildning samt gjort den obligatoriska läkarundersökningen!

Provets innehåll

Provet består av olika moment fördelade i sju moduler, vilka innehåller:

 • Modul 1: Spackling, Plastreparation, Grundning
 • Modul 2: Förberedelse Topplack Stötfångare
 • Modul 3: Applicering Topplack Stötfångare
 • Modul 4: Förberedelse Topplack Plåt
 • Modul 5: Teoriprov
 • Modul 6: Färgbrytning
 • Modul 7: Polering

Domaren bedömer elevens resultat i de olika modulerna och skriver ner dem i ett bedömningsprotokoll.

Yrkesprov 2017

Yrkesprov 2017 är nu genomfört.

(Anmälan för lärare, handledare och övriga verksamma inom branschen görs här.)

Provsresultat tidigare år

Train the trainer

Intresset för utbildningen för lacklärare runt om i landet har varit stort. Den 15-16 september 2016 genomfördes det första utbildningstillfället för lacklärare att göra LYN:s yrkesprov.

sofieerikbjoern-1060x400

Sofie Persson, BASF, Erik Groth, Falun, och Björn Wilhelmsson, Lackskolan, Falun,
skötte om Yrkesprovet 2016 på Lugnetgymnasiet i Falun.

Utbildningen genomfördes under två dagar på Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, i Göteborg. På plats fanns, förutom de deltagande lärarna,  Björn Wilhelmsson, grundare av yrkesprovet, Erik Groth, Falun, Anette Norinder från LYN och representanter från Standox, Glasurit, Sikkens och 3M.

Utbildningen inleddes med en genomgång av hur man som yrkeslärare kan lägga upp undervisningen, så att eleverna arbetar mot yrkesprovet och anställningsbarhet. Detta följdes av noggrann genomgång av momenten och diskussioner kring bedömning. Del två av utbildningen var sedan att lärarna fick genomföra yrkesprovet. Bedömningsprotokollen tas fram av LYN och domarna utses av LYN.

yrkesprov-larare-2016-1060x400

MTG höll för första gången i yrkesprovet och vi var alla imponerade av de fina lokalerna och hur bra provet kunde genomföras – yrkesprovet medför vissa logistiska utmaningar, men dessa hanterade MTG på ett professionellt sätt. Tack för två utmärkta dagar.

Mer om

Lyssna på filmen om fordonslackerarnas yrkesprov 2015 på http://www.svt.se.

Kontaktperson

Anette Norinder, Lackerarnas Yrkesnämnd (Transportföretagen), 0730-44 71 43, anette.norinder@transportforetagen.se