Ge dig själv och dina elever möjligheten till att utvecklas och få kontaktytor internationellt. Erasmus+ är ett projekt, som gör det möjligt för elever och lärare att åka på studiebesök och praktik utomlands.

Det finns två internationella program, Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning och Atlas praktik, som på olika sätt syftar till att främja yrkesutbildning, internationella samarbeten och kompetensutveckling. Mer om dem kan du läsa på Utbyten.se.

Motorbranschens yrkesnämnder, tillsammans med företaget Amledo, sökte under våren 2017 bidrag till ett Erasmus+-projekt. Senare under våren fick vi, samt de gymnasieskolor med fordons- och transportprogrammet, som redan under senhösten 2016 hade skickat in sina intressen till Motorbranschens yrkesnämnder, vetskap om att ansökan blivit godkänd av Universitets- och högskolerådet.

Det var många lärare både ifrån Sverige, Frankrike, Tyskland och Österrike under Erasmus+-projektets uppstartsmöte i Enköping i september 2017.

Uppstartsmöte

För att få en bra start på projektet, så hade vi i september 2017 ett ”uppstartsmöte” på Westerlundska gymnasiet i Enköping. Under den dagen kom det cirka 45 personer från 22 skolor i olika delar i landet, samt 11 personer från Frankrike, Tyskland och Österrike.

Mötet startades med en kort presentation av alla deltagarna samt en inledning av Anette Norinder, Motorbranschens yrkesnämnder. Där efter presenterade Patrick Ärlemalm, Amledo & Co, hur det tvååriga projektet kommer att se ut. Då två deltagare, Karl-Arne Haglund, Westerlundska gymnasiet och Keijo Sippinen, Nyköpings gymnasium, redan under tidigare år deltagit i projektet, så fick de berätta om sina erfarenheter kring utlandspraktik och utbyten. Och för att få kännedom om våra samarbetspartner i de andra länderna, så fick de också presentera sig. Avslutningsvis diskuterades det om projektet samt ställdes lite frågor om, och kommentarer kring, det som uppkommit under dagens möte.

Projektet kommer nu att pågå under cirka två år. Är även din skola intresserad av att delta under kommande år, så kommer vi, dvs. Motorbranschens yrkesnämnder, att skicka ut en inbjudan om önskan att delta under senhösten 2018. Nästa ansökan om Erasmus+-projekt sker sedan under våren 2019.

Mer om Erasmus+

Uppstartsmöte för Erasmus+ i Enköping! – 2017-09-26

Klart med ekonomiskt stöd till utlandspraktik för elever och lärare – 2017-05-17

Nya EU-pengar för utlandspraktik – 2016-12-08

Gratis utlandsutbyte för fordonslärare – 2016-08-22

Gratis studieresa till Gera i Tyskland – 2015-11-09

Gratis studieresa till Apeldoorn i Holland – 2015-09-22

Beviljat projekt möjliggör utlandspraktik – 2015-06-08

Samarbete med Amledo

Motorbranschens yrkesnämnders samarbete med företaget Amledo gör det möjligt för elever och lärare att ta sig ut på studiebesök och praktik utomlands, utan att behöva ägna tid åt ansökningar. Kontakta Patrick Ärlemalm, Amledo, 08-580 813 09.

Amledo&Co skapar internationellt utbyte

För mer information: www.amledo.com