Lokala programråd

Aktiva programråd

Lokala programråd är viktigt för att utbildningen av nya medarbetare ska hålla hög kvalité.

Lokala programråd skapar bättre utbildning genom god samverkan mellan skola – arbetsliv. Lokala programråd träffas för att diskutera utbildningsfrågor och sätta upp mål för verksamheten.

Lokala/regionala programråd är obligatoriska och syftar till att öka samverkan mellan skolan och det lokala näringslivet, för att göra eleverna på yrkesprogrammen ännu bättre förberedda på arbetslivet.

Sammansättning av lokala programråd

Skolledaren är ansvarig för inrättandet av programrådet och är även kontaktperson för det. Programråd brukar bestå av:

  • skolledaren (sammankallande)
  • studie- och yrkesvägledare
  • 1–2 yrkeslärare
  • 1–2 elever
  • representanter från kommun och fackliga organisationer
  • företagare från det lokala näringslivet, som representerar skolans olika yrkesgrenar.

Det blir ett dynamiskt nätverk som bidrar till att göra yrkesutbildningen ännu bättre.

Utbildningsfrågor i fokus

Programråden träffas 2–3 gånger per år för att diskutera utbildningsfrågor. Det kan handla om skolans utrustning, anpassning av utbildningen och hur den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen kan genomföras. I motorbranschen sker en snabb teknisk utveckling. För att yrkeslärarna ska vara uppdaterade och kunna följa utvecklingen av olika bilmärken bör de ha 1–2 veckors praktik eller utbildning på företag varje år. Lärarnas fortbildning är en viktig fråga för programrådet.

Planer och protokoll

Programråden bör ha verksamhetsplaner på kort och lång sikt och sätta upp mål för verksamheten som utvärderas kontinuerligt. För att kunna följa upp verksamheten är det viktigt att föra protokoll vid de regelbundet återkommande mötena. Möten kan med fördel kombineras med studiebesök på olika företag/verkstäder.

Ladda ner broschyren

Här kan du ladda ner broschyren Aktiva programråd (pdf).
Vill du ha den i tryck, kan du beställa den i Bilproffs.se:s webbshop.