Skolledarkonferens 2017

Gymnasieskolan och motorbranschen – en dialogkonferens om framtiden

Motorbranschens yrkesnämnder, MYN och LYN, arrangerar en Skolledarkonferens på Scandic Continental Stockholm den 8 september 2017 . Planeringen inför konferensen pågår och kommer bland annat att innehålla föreläsningar och reflektioner över dem.

Anette-Norinder-moderator-700

Anette Norinder, branschutvecklare MYN/LYN, höll full fart på konferensen 2016.

Under dagen diskuteras många tankar om hur bransch och skola kan vidareutveckla samarbetet. De som är välkomna att delta i diskussionerna är:

  • rektorer/gymnasiechefer
  • program-/biträdande rektorer
  • skolpolitiker med koppling till gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar.

Skolledarkonferens 2016

Motorbranschens yrkesnämnder, MYN och LYN, arrangerade en Skolledarkonferens på Scandic Continental Stockholm den 16 september 2016. I konferensen ingick – förutom fem föreläsningar, reflektion över föreläsningarna och en paneldiskussion – även en god frukostbuffé, lunch och eftermiddagsfika.

Föreläsningarna

De som hjälpte oss på traven med våra diskussioner under rasterna – och reflektioner under eftermiddagen – var följande personer med sina respektive föreläsningar (presentationerna finns i rubriklänkarna) under dagen:

Fr.v. Magnus Carlsson, Skolverket, Tommy Letzén, MRF, Mats Lewan, matslewan.se, Susanna Walter-Westberg, Lugnetgymnasiet, Falun, svarar på frågor under paneldiskussionen.

Dagen avslutades med en paneldiskussion där följande personer fick svara på frågor:

Mötet gav oss definitivt nya kunskaper och breddade våra nätverk!