Slutprov är till för de elever som går ut en fordonsteknisk utbildning under vårens provomgång. Mellan den 18 april och 19 maj kan elever svara på 50 fordonstekniska frågor i ett provprogram som ligger på mynprov.nu.

Totalt under 2016 var det 121 skolor med 1 374 elever, som deltog i MYN/LYN:s fordonstekniska prov. I år är det endast MYN:s fordonstekniska prov som genomförs i denna form. Hur LYN genomför sitt yrkesprov kan du läsa mer om på Fordonslackerarnas yrkesprov.

Slutprov 2017 är för avgångselever i gymnasieskolans fordonstekniska utbildning och övriga utbildare inom fordon. Genom att delta i 2017 års slutprov ges möjlighet att erhålla ett certifikat. De fordonstekniska inriktningarna, som proven är inriktade på, är:

  • Personbilsmekaniker
  • Bilskadereparatör
  • Lastbilsmekaniker
  • Maskinmekaniker
  • Reservdelsspecialister

Slutprovens syften

  • Höja statusen på utbildningen och branschens yrken
  • Öka kvalitén på utbildningen
  • Visa utbildningsnivåer och utbildningsområden
  • Synliggöra branschens krav
  • Hålla kontakt med skolorna

Genomförande

Slutprov 2017 genomförs mellan den 18 april och den 19 maj 2017 på webbsidan mynprov.nu.

Den som ska förrätta provet, antingen MYN:s eller skolans förrättare, kommer att ca en vecka innan provets genomförande, få elevernas startkoder och en presentation om slutprovet. Presentationen kan vara bra att gå igenom med eleverna innan provet, så att provets funktion är klargjort innan provet påbörjats.

Anmälan

Anmälan för deltagande i provet görs nedan senast fredagen den 3 mars.
Här kan du hämta klassmallen, som måste fyllas i och bifogas i anmälan.

Certifikatkrav

Kraven som ställs för att ge deltagarna möjlighet att erhålla ”Svenskt Europa anpassat certifikat” till självkostnadspris (150 kr), är att eleven ska ha uppfyllt branschkraven för respektive inriktning/utgång, godkänt resultat på provet (min 50 poäng av 150 möjliga) samt betyget godkänd i kärnämnena engelska 5, svenska 1 och matematik 1a.

Mer om certifikat