Slutprov är till för de elever som går ut en fordonsteknisk utbildning under våren eller hösten. Eleverna ska då svara på 50 fordonstekniska frågor i ett provprogram som ligger på mynprov.nu. Höstens provomgång pågår under december månad. 

Under våren 2017 var det 118 skolor med 1 320 elever, som deltog i MYN/LYN:s fordonstekniska prov. I år är det endast MYN:s fordonstekniska prov som genomförs i denna form. Hur fordonslackerarna genomför LYN:s yrkesprov kan du läsa mer om på Fordonslackerarnas yrkesprov.

Slutprov 2017-2 är för de avgångselever, som inte skrev vårens prov eller fick under 50 poäng i gymnasieskolans fordonstekniska utbildning, samt övriga elever inom fordonsteknisk vuxenutbildning. Genom att delta i 2017-2 års slutprov ges möjlighet att erhålla ett certifikat. De fordonstekniska inriktningarna, som proven är inriktade på, är:

  • Personbilsmekaniker
  • Bilskadereparatör
  • Lastbilsmekaniker
  • Maskinmekaniker
  • Reservdelsspecialister

Slutprovens syften

  • Höja statusen på utbildningen och branschens yrken
  • Öka kvalitén på utbildningen
  • Visa utbildningsnivåer och utbildningsområden
  • Synliggöra branschens krav
  • Hålla kontakt med skolorna

Genomförande

Slutprov 2017-2 genomförs på elevens skola under december 2017 på webbsidan mynprov.nu.

Höstens prov förrättas av tillbörlig person på gymnasieskolan. Vederbörande anmäler eleven/eleverna (se nedan) och kommer sedan att få elevernas startkoder och en presentation av slutprovet ca en vecka innan provets genomförande. Presentationen kan vara bra att gå igenom med eleverna innan provet, så att provets funktion är klargjort innan provet påbörjas.

Anmälan

Anmälan för deltagande i provet görs nedan senast fredagen den 24 november.
Här kan du hämta klassmallen, som måste fyllas i och bifogas i anmälan.
Certifikatkrav

Kraven som ställs för att ge deltagarna möjlighet att erhålla ”Svenskt Europa anpassat certifikat” till självkostnadspris (150 kr), är att eleven ska ha uppfyllt branschkraven för respektive inriktning/utgång, godkänt resultat på provet (min 50 poäng av 150 möjliga) samt betyget godkänd i kärnämnena engelska 5, svenska 1 och matematik 1a.

Mer om certifikat