2017-09-12

Skolledare, lärare, motorbransch och politiker samlades en septemberfredag på Motorbranschens yrkesnämnders Skolledarkonferens. Dagen, vars syfte var att inspirera och skapa dialog, inleddes med docent Martin Sköld. Martin delade med sig av hur företag och bransch kan generera framtidens största konkurrenspotential.

Martin höll ett inspirerande och kreativt föredrag med perspektiven då, nu och imorgon med inslag av lekfulla övningar. Hans medskick var att branschen kommer att behöva ha kunskap om och arbeta med flera teknologier parallellt till dess att någon av dem tar över.

Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjningTransportföretagen, tog vid för att:

  • berätta om Motorbranschens yrkesnämnder
  • tala om vikten av att öka kvalitén i utbildningssystemen
  • locka fler ungdomar till branschens utbildningar
  • beskriva utmaningen med att nå ut med framtidsbranschen, motorbranschen.

Caj berättade om en i dagarna ny prognos från Skolverket som visar ökat sökantal på fordons- och transportprogrammet, ett glädjebesked för branschen.

Framtidens fordons- och transportprogram

Hur kommer teknikutveckling och digitalisering att påverka fordons- och transportprogrammets innehåll? Den frågan gick till Magnus Carlsson, Skolverket, som svarade:

  • För att utveckla programmet mot framtidens behov behövs en stärkt dialog och samverkan mellan skola och bransch, framförallt på lokal nivå. Det krävs lyhördhet för det nya, men man kan inte bygga ett hus utan grund och utbildningen måste fortfarande vara förankrad i verkstaden.

Magnus Carlsson framhöll också att regeringen långsiktigt vill satsa på vuxenutbildning, vilket ett regeringsbesked om storsatsning på Yrkesvux häromdagen bekräftat. Magnus avslutade sedan med att ta upp ”gymnasiemytologin”, som handlar om att identifiera myter som kan påverka gymnasievalet.

Certifiering av Motorbranschcollege har påbörjats

Jonas Hehrne, branschutvecklare Motorbranschens Yrkesnämnd, berättade om Motorbranschcollege, om syftet med satsningen och om att fler skolor nu kan ansöka om att få bli Motorbranschcollege. En konstruktiv dialog mellan rektorer från de skolor som ingått i pilotprojektet för Motorbranschcollege tog därefter vid.

Hur arbetar branschen med skolor?

Helena Andersson från Upplands Motor berättade om motorbranschen inifrån och samarbetet med gymnasieskolor. Elevpraktik och samarbete med skola och andra aktörer är viktig för företaget för att finna rätt kompetens. Hon framhöll även vikten av moderna verkstäder, variationen i yrket och jobbgaranti, det vill säga att motorbranschen är en framtidsbransch.

Fred Stenudd från Lantmännen/Swecon gav medskick om att finna rätt kompetens. Även han framhöll Motorbranschcollege som ett positivt exempel på där bransch och skola samverkar för högre kvalitet i skolan.

Paneldebatt om yrkesutbildningsfrågor

Företrädare inom politiken och motorbranschen intog så småningom scenen för en paneldebatt om aktuella frågor om varför yrkesutbildningarna ska ge högskolebehörighet och om hur en utbildning i världsklass ska se ut. I panelen deltog Caroline Helmersson Olsson, Utbildningsutskottet (S), Michael Svensson, Utbildningsutskottet (M), Magnus Carlsson, Skolverket, Caj Luoma, Transportföretagen och Tommy Letzén, Motorbranschens Riksförbund (MRF).

Panelen enades om att vi är på god väg mot en yrkesutbildning i världsklass. Collegemodellen – Motorbranschcollege – är ett bra samverkansexempel för bästa matchning.

En innehållsrik Skolledarkonferens sammanfattades i en lång och mycket uppskattat väggbild av graphic recordern Caroline Sellstone.

Vill du se allt som stod på väggbilden? Det kan du göra här genom att pausa filmen: