2015-12-02
App-icon

Bilproffs.se APL-app finns i både App Store och Google Play.

Bilproffs.se har tagit fram en handledarapp, en digital APL-loggbok, för att underlätta samarbetet mellan elev, lärare och företagets handledare i samband med praktiken. Loggboken som ska användas då elever från fordons- och transportprogrammet är på arbetsplatsförlagt lärande (APL) finns tillgänglig både som app och på datorn.

– Loggboken har tagits fram i vårt arbete med att öka kvaliteten på gymnasieutbildningen. Vi tror nämligen på att ökad kvalitet lockar fler elever till gymnasieskolan. Och allt detta ska ses mot bakgrund av det stora rekryteringsbehovet i motorbranschen, säger Anette Norinder, branschutvecklare på MYN.

Digitala-APL-loggboken

Bilproffs.ses digitala APL-loggbok kan du använda både i mobilen och på datorn.

Genom loggboken kan närvaro och moment utvärderas lättillgängligt i realtid. I loggboken administrerar läraren en elev som ska ut på praktik samt elevens handledare på ett smidigt och överskådligt sätt. Likaså kan handledaren utvärdera elevens arbete i realtid.

–  Loggboken är tänkt att vara ett stöd för handledarna ute på företagen. Genom att kunna utvärdera eleven på ett lättillgängligt sätt förbättras kommunikationen med läraren och med eleven. God kommunikation främjar det så viktiga samarbetet mellan skola och företag, avslutar Anette Norinder.

För mer information kontakta Anette Norinder, branschutvecklare, MYN, 0730-447143 eller anette.norinder@transportforetagen.se

Mer om Bilproffs.ses digital APL-loggbok och inloggning