2017-03-24

Kamasa Tools bidrar till att skapa framtidens personbilsmekaniker – med rätt förutsättningar att möta de krav som ett yrke i ständig förändring kräver. Gymnasieskolor med personbilsteknikutbildning kan söka stipendium. Stipendiemottagare får välja verktyg för ett marknadsvärde av 100 000 kronor ur hela Kamasa Tools sortiment.

– Vi vill att fler utbildningar ska kunna erbjuda ett bra och uppdaterat kursmaterial, som på sikt kan bidra till att statusen på utbildningen höjs. Detta ligger oss varmt om hjärtat, då arbetslösheten bland dagens unga är hög samtidigt som behovet av personbilsmekaniker är stort. Trots detta fortsätter antalet sökande till fordons- och transportprogrammen att minska. Det är dags att vända trenden! säger Ola Gustafsson, affärsenhetschef på Kamasa Tools.

Reaktionerna på 2016 års premiär av framtidsstipendium har varit mycket positiva. Då initiativet kom från en privat aktör fanns en viss osäkerhet bland skolorna att söka stipendiet för eventuella krav på motprestation. Därför är det extra viktigt för Kamasa Tools att förtydliga att det inte krävs någon form av motprestation från skolorna.

Parkskolan, Örnsköldsviks gymnasium, tog emot Framtidsstipendiet 2016.

Parkskolan, Örnsköldsviks gymnasium, tog emot Framtidsstipendiet 2016.

Ansökningarna som inkom i fjol visade att det på många skolor finns ett behov av nya verktyg. De fyra stipendiaterna, Yrkesplugget i Bromma, Ystad Gymnasium, Edströmska Gymnasiet, Västerås, och Parkskolan Örnsköldsviks Gymnasium, blev naturligtvis väldigt glada och tacksamma att själva få välja verktyg de önskade.

Vad får en stipendiat?

Varje skola får fritt välja verktyg ur hela Kamasa Tools sortiment till ett marknadsvärde av 100 000 kronor.

Vem kan ansöka?

Alla svenska gymnasieskolor med fordons- och transportprogram med inriktning personbil kan ansöka om stipendiet. Ansökan skickas in av lärare, rektor eller kursansvarig.

Hur gör jag för att ansöka?

För att ansöka om stipendiet ska du motivera varför din klass ska utses och vilken skillnad det skulle innebära för er. Ansökan görs innan 31 mars via länk i ett formulär på www.kamasatools.com/sv/framtidsstipendium/.

Hur går ansökningsprocessen till?

Kamasa Tools går sedan igenom ansökningarna och utser fyra stipendiater. De fyra utvalda skolorna kontaktas i början av maj av Kamasa Tools. En lokal Autoexperten-butik tar emot ordern och levererar beställningen i samband med höstterminens start.

Hur många stipendiater utses?

Kamasa Tools utser fyra skolor/stipendiater per år. Har du redan mottagit ett stipendium kan du inte ansöka igen. Företaget vill över tid se att fler skolor och elever gynnas.

Lycka till med ditt gymnasiums ansökan!