2017-05-17

Universitets- och högskolerådet har i dagarna beslutat att Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN, får ekonomiskt stöd för utlandspraktik och studiebesök runt om i Europa. MYN kommer erbjuda elever och lärare på fordons- och transportprogrammet att få använda stödet för praktikplatser respektive studiebesök.

– Det är fantastiskt roligt och viktigt att kunna erbjuda gymnasielärare och gymnasieelever studiebesök och utlandspraktik, säger, Caj Luoma, chef Utbildning och Arbetsmarknad på Transportföretagen och tillägger:

– Inom Motorbranschens Yrkesnämnd arbetar vi aktivt med att förbättra gymnasieutbildningen, såväl för lärare som för elever.

Projektet är inom ”Erasmus +”, som är ett EU-program, och startar i september i år. Syftet med ”Erasmus+” är att erbjuda elever och lärare på gymnasiet möjlighet till studiebesök och utlandspraktik för kompetensutveckling.

Totalt är det 50 elever och 50 lärare som har möjlighet att få ekonomiskt stöd för studiebesök och praktik i utlandet de kommande två åren. Projektet inleds med ett uppstartsmöte med 32 partnerskolor i september i år.

– Den svenska motorbranschen har ett stort behov av arbetskraft och det är därför viktigt att utbildningen inom fordons och transportprogrammet håller hög kvalitet för att locka ungdomar att söka utbildningen och för att matcha företagens krav och behov, säger Caj Luoma.

För ytterligare information kontakta Anette Norinder.