2017-10-13

Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN, fortsätter att kvalitetssäkra fordonstekniska gymnasieskolor.

Nu växlar MYN upp takten och ambitionen med Motorbranschcollege och erbjuder sedan mitten av september samtliga fordonstekniska gymnasieskolor i Sverige möjligheten att testas mot branschens krav för att bli ett Motorbranschcollege.

– Över tio skolor har slutfört eller är i processen att certifieras som Motorbranschcollege, vilket visar att systemet är eftertraktat som kvalitetsverktyg för att nå framgång i samarbetet mellan skola och motorbranschens företag, säger Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege.

I september certifierades tre skolor som Motorbranschcollege. Skolorna är Jämtlands Gymnasium Fyrvalla i Östersund, Edströmska i Västerås och Tullängsgymnasiet i Örebro. Skolorna medverkade i ett pilotprojekt som nu permanentas av parterna, IF Metall och Motorbranschens Arbetsgivareförbund. För parterna är kompetensförsörjning en mycket prioriterad fråga och de är eniga om att Motorbranschcollege är rätt väg att gå.

– På ett Motorbranschcollege läggs stor vikt på ett nära och strukturerat samarbete mellan skola, företag och fack. Framöver kommer många nya lokala MBC-grupper med företag, fack och beslutsfattare representerade börja arbeta med skolornas kvalitetssäkring, vilket är glädjande för arbetet med att säkra kompetensförsörjningen, säger Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege.

MYN välkomnar fler skolor att ansöka om att certifieras som Motorbranschcollege. Skolorna ansöker om att inleda certifieringsarbetet via bilproffs.se/motorbranschcollege

Mer information/kontaktperson:

Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege
Tel: 08-762 71 42 jonas.hehrne@transportforetagen.se