2017-03-27

Skolverket beviljar ett statsbidrag på en miljon kronor för arbetet med satsningen Motorbranschcollege. Redan nu ses goda resultat av pilotsatsningen.

Skolverket har för 2017 valt att bevilja Motorbranschens Yrkesnämnd ett statsbidrag om drygt en miljon kronor till Motorbranschcollege – ett kvalitetssystem avsett att höja kvaliteten på och attraktiviteten till gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar.

– Det är mycket glädjande att Skolverket valt att bevilja oss stödet. I Skolverkets ögon måste det ses som en bekräftelse på att vi är på rätt spår. Det ger oss också möjlighet att intensifiera vårt arbete med att stärka kvaliteten i gymnasieskolan, säger Caj Luoma, chef för Utbildning och Arbetsmarknad på Transportföretagen.

– Vi kan redan nu se att pilotsatsningen som startade i november börjar få ett rejält fotfäste i motorbranschen. Inte minst ser vi det i ett starkt växande antal företag som vill bidra till projektet och dess framtid. Och vi ser det i en motsvarande utveckling bland gymnasieskolorna, säger Jonas Hehrne, projektledare för satsningen på Motorbranschcollege.

Pilotsatsningen startade i november 2016 och pågår fram till maj. Med hjälp av Skolverkets medel finns förutsättningar för en nationell lansering av Motorbranschcollege. Exempelvis kommer det hållas fem regionala Motorbranschcollege-konferenser, samt tas fram en nationell digital plattform för processutveckling och processtöd när Motorbranschcollege införs över hela Sverige.