Postadress

Motorbranschens yrkesnämnder
Box 5384
102 49 Stockholm

Leveransadress

Motorbranschens yrkesnämnder
Skeppargatan 37
114 52 Stockholm

Besöksadress

Storgatan 19, Stockholm

Telefonnummer

08-762 71 00

Fakturaadress

Transportföretagen TF AB
Fack 1624
FE 965
751 75 Uppsala
Org.nr: 802015-9912

Fakturering per mail

efakt.transportforetagen@devo.se

Fakturering

Fakturorna hanteras elektroniskt med
vissa krav på innehåll – läs mer.

Facebook

facebook.com/bilproffs

Mer om oss …

… hittar du på:

Kontakta oss som arbetar inom MYN/LYN/Bilproffs.se


Johanna Linder (fd. Dahlqvist)
branschutvecklare MYN
Tel: 08-762 71 45

Jonas-Hehrne
Jonas Hehrne

branschutvecklare Motorbranschcollege
Tel: 08-762 71 42

Caj Luoma, ordförande i MYN/LYN - kontakta oss
Caj Luoma
chef Utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen
Tel: 08-762 71 56
Anette-Norinder
Anette Norinder
branschutvecklare LYN och MYN
Tel: 08-762 71 43
Rose-Marie Olsson - kontakta oss
Rose-Marie Olsson
assistent MYN/LYN
Tel: 08-762 71 46