Motorbranschcollege

motobranschcollege_fargMotorbranschcollege ska bidra till att höja kvaliteten och öka statusen på de fordonstekniska gymnasieutbildningarna. För att kunna titulera sig Motorbranschcollege måste gymnasieskolan leva upp till ett antal kriterier.

Motorbranschen har en historisk utmaning att säkra kompetensförsörjningen för framtiden. Bara de närmaste tre åren behöver branschen anställa 5 800 personer. Samtidigt söker allt färre ungdomar till fordons- och transportprogrammet på gymnasiet. För att vända trenden och möta kompetensbehovet, samt öka kvaliteten på skolorna, har arbetsgivare och fack gjort en gemensam satsning i form av Motorbranschcollege.

Tempen på motorbranschen

För att kunna titulera sig Motorbranschcollege måste skolan leva upp till sex kriterier genom att ha:

  • en säkrad kompetensförsörjning
  • ett nära samarbeten med bransch och företag på orten
  • kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • kompetensutveckling för yrkeslärarna
  • tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Motorbranschcollege ska bidra till att höja kvaliteten och öka statusen på de fordonstekniska gymnasieutbildningarna.

Pilotprojekt på fyra skolor

Från november 2016 till maj 2017 pågår ett pilotprojekt på fyra skolor.

Skolor som deltar i pilotprojektet är:

Senaste nytt

Motorbranschen och skolorna kvalitetssäkrar kompetensen – 2017-02-24

Edströmska ger motorbranschen kompetens för framtiden – 2017-02-02

Krönikor från pilotskolor i Motorbranschcollege – 2017-01-13

Ny broschyr om Motorbranschcollege i pdf – finns även att beställa – Bilproffs.se

Nytt pilotprojekt: Tullängsgymnasiet ska bli ett motorbranschcollege – ”Finns stort behov” – Nerikes Allehanda

Fyrvalla i Östersund deltar i ett nytt pilotprojekt för att säkra kvaliteten på de fordonstekniska utbildningarna – Aftonkuriren

Nytt namn på utbildning ska locka fler elever – Norrbottens Kuriren
I ett försök att locka fler till gymnasieutbildningen vill lärare och rektor att fordonsprogrammet ska få bli ett motorbranschcollege.

Nu startar Motorbranschcollege – IF Metall

Storsatsning ska tillfredsställa kompetensförsörjningen till motorbranschen – Transportföretagen

Tullängsgymnasiet deltar i pilotprojekt inom motorbranschen – Örebro Tribune

Nytt pilotprojekt ska hjälpa Edströmska i Västerås säkra kvaliteten på de fordonstekniska utbildningarna – Dagens infrastruktur

En satsning på motorbranschutbildningarna säkrar tillväxten – Debattartikel i Norran

Mer om…

Vill du veta mer om Motorbranschcollege och pilotprojektet, kontakta:

Jonas-Hehrne

Jonas Hehrne
Projektledare för Motorbranschcollege, Motorbranschens Yrkesnämnd
jonas.hehrne@transportforetagen.se
08-762 71 00