Motorbranschcollege ska bidra till att höja kvaliteten och öka statusen på de fordonstekniska gymnasieutbildningarna. För att kunna titulera sig Motorbranschcollege måste gymnasieskolan leva upp till ett antal kriterier.

Motorbranschen har en historisk utmaning att säkra kompetensförsörjningen för framtiden. Bara de närmaste tre åren behöver branschen anställa 5 800 personer. Samtidigt söker allt färre ungdomar till fordons- och transportprogrammet på gymnasiet. För att vända trenden och möta kompetensbehovet, samt öka kvaliteten på skolorna, har arbetsgivare och fack gjort en gemensam satsning i form av Motorbranschcollege.

Tempen på motorbranschen

För att kunna titulera sig Motorbranschcollege måste skolan leva upp till sex kriterier genom att ha:

  • en säkrad kompetensförsörjning
  • ett nära samarbeten med bransch och företag på orten
  • kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • kompetensutveckling för yrkeslärarna
  • tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Motorbranschcollege ska bidra till att höja kvaliteten och öka statusen på de fordonstekniska gymnasieutbildningarna.

Pilotprojekt på fyra skolor

Från november 2016 till september 2017 pågick ett pilotprojekt på fyra skolor.

Skolor som deltog/deltar i pilotprojektet var/är:

Tre av skolorna blev certifierade under september månad, Jämtlands gymnasium den 4 september, Tullängsgymnasiet den 18 september och Edströmska den 19 september. Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium arbetar med att bli certifierade under 2018.

Film om MBC

Filmen finns även som 1-minuters film här.

Certifiera din gymnasieskola

Vill din gymnasieskola blir certifierade som ett Motorbranschcollege? Det går nu bra att här anmäla sig till certifieringsarbetet.

Senaste nytt

Holavedsgymnasiet i Tranås kan bli Motorbranschcollege – 2017-12-01

MYN fortsätter kvalitetssäkra fordonstekniska gymnasieskolor – 2017-10-13

Nu certifierar vi Sveriges tre första Motorbranschcollege – 2017-08-24

Motorbranschen och skolorna kvalitetssäkrar kompetensen – 2017-02-24

Edströmska ger motorbranschen kompetens för framtiden – 2017-02-02

Krönikor från pilotskolor i Motorbranschcollege – 2017-01-13

Ny broschyr om Motorbranschcollege i pdf – finns även att beställa – Bilproffs.se

Nytt pilotprojekt: Tullängsgymnasiet ska bli ett motorbranschcollege – ”Finns stort behov” – Nerikes Allehanda

Fyrvalla i Östersund deltar i ett nytt pilotprojekt för att säkra kvaliteten på de fordonstekniska utbildningarna – Aftonkuriren

Nytt namn på utbildning ska locka fler elever – Norrbottens Kuriren
I ett försök att locka fler till gymnasieutbildningen vill lärare och rektor att fordonsprogrammet ska få bli ett motorbranschcollege.

Nu startar Motorbranschcollege – IF Metall

Storsatsning ska tillfredsställa kompetensförsörjningen till motorbranschen – Transportföretagen

Tullängsgymnasiet deltar i pilotprojekt inom motorbranschen – Örebro Tribune

Nytt pilotprojekt ska hjälpa Edströmska i Västerås säkra kvaliteten på de fordonstekniska utbildningarna – Dagens infrastruktur

En satsning på motorbranschutbildningarna säkrar tillväxten – Debattartikel i Norran

Mer om…

Vill du veta mer om Motorbranschcollege, så kan du gå in på motorbranschcollege.se eller kontakta:

Jonas-Hehrne

Jonas Hehrne
Projektledare Motorbranschcollege
jonas.hehrne@motorbranschcollege.se
072-454 89 53

 

Marcus Ölin
Branschutvecklare Motorbranschcollege
marcus.olin@motorbranschcollege.se
072-454 89 50