Vår verksamhet

Vår verksamhet handlar främst om rekrytering av ungdomar till fordonsutbildningar med kvalitet!

Vår verksamhet har målet att det ska finnas välutbildat och duktigt folk i motorbranschens företag.  Därför arbetar vi dels med rekrytering till de fordonstekniska utbildningarna, dels med frågor som främjar kvaliteten i utbildningarna.

Vinnare Yrkes-SM 2016

Vinnare av de fyra fordonstekniska yrkesgrenarna inom Yrkes-SM 2016.

Verksamheten i praktiken

I praktiken handlar vår verksamhet om att:

 • arbeta fram riktlinjer för hur utbildningen ska läggas upp
 • hålla kontakt med skolor
 • utöva tillsyn över och främja utvecklingen av yrkesutbildningen inom motorbranschen
 • följa, främja och initiera vidareutbildning inom motorbranschen
 • sprida information om yrken och arbetsuppgifter
 • ta initiativ till utvecklingsinsatser och följa utbildningsfrågorna inom EU
 • arbeta fram läroplaner och lärarkontakter
 • godkänna utbildningar
 • anordna slutprov och yrkesprov
 • delta i mässor
 • ta fram informationsmaterial
 • delta och vara delaktig i yrkestävlingar som Yrkes-SM, EuroSkills och WorldSkills Competition

Mer om våra evenemang hittar du under Aktiviteter.