2017-06-29

Efter ett tydligt önskemål från bransch och skola, har Motorbranschens yrkesnämnder, tillsammans med Skolverket, tagit fram två nya kurser, som startar till hösten.

Skolverkets generaldirektör har tagit beslut om ny programstruktur för fordons- och transportprogrammet. De nya kurserna som kan tillämpas från höstterminen 2017 är:

  • Småreparationer – karosseri inom ämnet karosseriteknik, 100p
  • Småreparationer – lackering inom ämnet lackeringsteknik, 100p

I dagens karosseriverkstäder och billackeringsverkstäder blir det allt vanligare med småreparationer inom karosseri och lack. Småreparationerna görs med speciell teknik, som utförs på befintliga karossdelar, samt bilglas, utan att dessa demonteras eller ersätts med nya. Det är speciellt glädjande att kunna erbjuda lack- och bilskadeinriktningen dessa nya och moderna kurser, som har en tydlig koppling till skadebranschens behov och anställningsbarhet. Det gör eleverna mer attraktiva för framtida arbetsgivare.

Kompetensutveckling för yrkeslärare

I samband med dessa nya kurser har Motorbranschens yrkesnämnder tagit fram tre kompetensutvecklingstillfällen för yrkeslärare under hösten:

Den fordonstekniska utbildningen på gymnasiet och inom vuxenutbildningen är i behov av kontinuerlig revision och uppdatering. Motorbranschens yrkesnämnder arbetar tätt med Skolverket för att kvalitetssäkra utbildningarna. I detta arbete är Motorbranschcollege en viktigt kvalitetsstämpel. Motorbranschcollege ska långsiktigt stärka och utveckla den fordonstekniska gymnasieutbildningen i landet för att tillgodose den kompetensbrist som råder inom motorbranschen samt säkerställa en förbättrad matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov samt för att underlätta introduktion och etablering på arbetsmarknad.