2017-06-26

Volvo Lastvagnar Sverige, Scania Bilar Sverige, Lantmännen Maskin och Swecon Anläggningsmaskiner har undertecknat en avsiktsförklaring där man stödjer Motorbranschcollege, en satsning på förnyad och förbättrad gymnasieutbildning inom fordonsteknik i Sverige. Bakom satsningen Motorbranschcollege står Motorbranschens Yrkesnämnd.

Volvo Lastvagnar Sverige, Scania-Bilar Sverige, Lantmännen Maskin och Swecon Anläggningsmaskiner satsar på Motorbranschcollege med avsikten att erbjuda de certifierade utbildningarna relevant teknik, kompetensutveckling av yrkeslärarna och stimulera andra företag i branschen att ställa sig bakom satsningen.

De kommande tre åren behöver närmare 6 000 personer anställas inom motorbranschen. Den starka utbildningskulturen i motorbranschen ställer höga krav på samverkan mellan näringsliv och skolor. Det är en stor utmaning att säkerställa att framtidens arbetskraft utbildas vid gymnasieskolor där utbildningen matchar företagens kravbilder. Mot denna bakgrund är företagens satsning på Motorbranschcollege mycket uppskattad.

– Det här är inte bara en kvalitetsstämpel på den partsgemensamma satsningen på Motorbranschcollege. Att flera av de största företagen inom motorbranschen valt att skriva under ett åtagande om att stödja utbildningarna innebär med all säkerhet att framtidens elever når ännu högre kompetenshöjder, säger Caj Luoma, chef utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.

– Att våra framtida medlemmar tidigt kommer i kontakt med engagerade arbetsgivare och får god och relevant utbildning är självklart något IF Metall främjar. Vi ser fram emot ett gott samarbete mellan parterna inom motorbranschen, säger Lina Skoglund, Arbetslivsenheten, IF Metall.

Samhället förutsätter allt större inslag av mobilitet – service och underhåll av motorfordon blir därför centralt för samhällets och därmed hela Sveriges utveckling och ekonomi. Med den tekniska utvecklingen inom inte minst hållbarhet och digitalisering står vi dessutom inför nya utmaningar. I vår strävan att möta allt detta blir Motorbranschcollege en nyckelfaktor, menar parterna i Motorbranschens Yrkesnämnd.

För mer information, kontakta
Lina Skoglund, Arbetslivsenheten, IF Metall, 0703-68 15 99 eller
Caj Luoma, chef utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen, 0730-44 71 56.