2017-12-19

Genom att kvalitetssäkra sin fordonstekniska utbildning mot motorbranschens krav kommer Sundsvalls gymnasium Västermalm att påbörja arbetet till att bli Motorbranschcollege.

Den fordonstekniska gymnasieutbildningen på Sundsvalls gymnasium Västermalm startar i dagarna arbetet med att certifiera sig som Motorbranschcollege. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att berörda gymnasieskolors fordonstekniska utbildning uppfyller motorbranschens kvalitetskrav. Bakom Motorbranschcollege står Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall.

– Genom att knyta till oss Motorbranschcollege hoppas vi på att kunna bygga bryggan mellan skolan och arbetslivet starkare. Men vi ser också att vi genom en certifiering kan höja kvaliteten på de utbildningar som berörs och därigenom också ta ytterligare ett steg i arbetet för att höja skolresultaten i Sundsvalls skolor, säger João Pinheiro (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Sundsvall.

Det långsiktiga syftet med Motorbranschcollege är att stärka och utveckla den fordonstekniska gymnasieutbildningen för att tillgodose det kompetensbehov som råder inom motorbranschen.

– Vi ser fram emot att följa Sundsvalls gymnasium Västermalms certifieringsarbete. Motorbranschcollege innebär ett strukturerat samarbete mellan skola, motorbranschens företag och fack för att stärka utbildningskvaliteten, öka attraktionskraften för utbildningen och i slutändan säkra kompetensförsörjningen, säger Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege.

Jobb väntar i stort sett varje elev som väljer motorbranschen som sitt framtida yrke. Motorbranschen kännetecknas av en snabb teknisk utveckling. Yrkenas innehåll har förändrats mycket de senaste tio åren, inte bara vad gäller tekniska kunskaper utan även sättet att arbeta. Kundkontakter är betydligt vanligare i dag, liksom behovet av språkkunskaper.

– För oss på Sundsvalls gymnasium Västermalm är det viktigt att vi kan möta branschens behov och krav och att kunna erbjuda våra elever en fordonsteknisk gymnasieutbildning med god kvalitet. Vi har redan ett gott samarbete med företagen, men genom vårt arbete med att certifiera oss som Motorbranschcollege kommer vi att kunna utveckla oss ännu mer, säger Björn Swedén, rektor på Sundsvalls gymnasium Västermalm.