Certifikat och yrkesdiplom är ditt ”körkort” inom motorbranschen.

Du som utbildar dig till bilmekaniker, bilskadereparatör, fordonslackerare, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker eller reservdelsspecialist kan köpa certifikatet efter godkänt resultat på branschens slutprov. Det är ett bevis på att du har uppnått de mål som branschen ställer på de som har utbildat sig till motorbranschens yrken.

Godkända betyg och slutprov

Yrkesdiplom, yrkesdiplomkort och certifikat

Certifikat, yrkesdiplom och yrkesdiplomkort är till för den som har en godkänd utbildning inom motorbranschens fordonstekniska grenar.

För att få köpa ett certifikat ska du ha skrivit och fått godkänt – med minst 50 poäng av 150 möjliga – på branschens årliga slutprov. Du ska också ha godkänt i:

  • de gymnasiegemensamma ämnena Sv 1 eller Svenska som andra språk, Ma 1a och Eng 5
  • de programgemensamma karaktärsämnena fordons- och transportbranschen samt fordonsteknik
  • yrkesinriktningskurserna
  • ditt gymnasiearbete, som ska  visa att du är förberedd för det yrkesområde som gäller för din valda yrkesutgång
  • dina valda kurser inom programfördjupningen.

Gäller i hela EU

Certifikatet följer dig genom ditt yrkesliv och visar personliga data, utbildning, anställningar, praktik och vidareutbildningar. Det gäller i hela EU och på flera andra håll i världen. I många länder är det en förutsättning för att arbeta inom motorbranschen.

Yrkesdiplom

Den som har ett certifikat kan efter tre års yrkeserfarenhet få branschens yrkesdiplom. Med diplomet följer ett yrkesbeviskort, som värdehandling.