Certifikat och yrkesdiplom är branschens ”körkort”, som utbildade inom fordons- och transportprogrammet kan erhålla genom godkänt resultat på slutprovet.

Du som utbildar dig till bilmekaniker, bilskadereparatör, fordonslackerare, lastbilsmekaniker, maskinmekaniker eller reservdelsspecialist kan köpa ett certifikat efter godkänt resultat på branschens slutprov. Certifikatet är ett bevis på att du har uppnått de mål som branschen ställer på de som har utbildat sig till motorbranschens yrken.

Godkända betyg och slutprov

För att få ett certifikat ska du ha skrivit och fått godkänt – med minst 50 poäng av 150 möjliga – på branschens årliga slutprov. Du ska också ha godkänt i:

  • i ämnena Sv 1 eller Svenska som andra språk, Ma 1a och Eng 5
  • de programgemensamma karaktärsämnena
  • yrkesinriktningskurserna
  • dina valda kurser inom programfördjupningen.

Gäller i hela EU

Certifikatet följer dig genom ditt yrkesliv och visar personliga data, utbildning, anställningar, praktik och vidareutbildningar. Det gäller i hela EU och på flera andra håll i världen. I många länder får man inte arbeta inom motorbranschen utan certifikat.

Yrkesdiplom

Den som har ett certifikat kan efter tre års yrkeserfarenhet få branschens diplom. Med diplomet följer ett yrkesbeviskort, som värdehandling.